NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (2024)

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (1)

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, wydanie 80/marzec 2016

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo!

więcej na W W W . R O W E R Y . N O W Y D W O R M A Z . P L

BUDŻET OBYWATELSKI

– S T R . 3 –

STRATEGIA WSPÓLNA

SPRAWA– S T R . 4 – 5 –

Modernizacja wału

– S T R . 8 –

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (2)

FAKTY NOWODWORSKIE

2

TEMAT NUMERU 2Za półdarmo: szukamy partnerów! 2Budżet obywatelski: drugie rozdanie 3Informacja z posiedzenia KomitetuOchrony Pamięci Walk i Męczeństwa 3Strategia – wspólna sprawa 4Pierwsze konsultacje z mieszkańcami 5WIEŚCI Z RATUSZA 7 W skrócie 7Modernizacja wału przeciwpowodziowego 8Filie biblioteki po remoncie 9Kolejne dziecko pod opieką Komitetu! 9

INWESTYCJE 10Modernizacja SUW w Twierdzy Modlin 10

Z ŻYCIA ZARZĄDÓW OSIEDLI 12Nowe składy Zarządów Osiedli! 12Muzyczna niespodzianka na Dzień Kobiet! 13Zarząd Osiedla Nr 6 rozpoczyna działalność! 13NASZE MIASTO 14Tajemnice Twierdzy Modlin, czyli turystyczna wyprawa po skarb w Dzień Kobiet 14Mieszkaniec naszego miasta nagrodzony przez Ministra Sprawiedliwości! 14Dar serca dla Mateusza 15ZOR RP z wizytą u ministra 16O Żołnierzach Wyklętych 17PODRÓŻE 18Trzy rzeki na filmowo 18FIT – Formularz Informacji Turystycznej 18

BLIŻEJ HISTORII 19Nowy Dwór w 1916 r. 19

BLIŻEJ PRZYRODY 20Gołąb miejski, czyli miejska forma gołębia skalnego (Columba livia forma urbana) 20

EDUKACJA 21Kibice z Twierdzy 21Spotkanie ze Strażą Miejską 21OSP – ratownicy wodni w PP4 21Studniówka licealistów z Twierdzy Modlin 22Byliśmy w górach. Choć u nas wiosna, tam zastaliśmy prawdziwą zimę… 22Zabawa karnawałowa w PP4 23Dzień Babci i Dziadka w PP4 23DELFINKI z PP4 w muzeum 24Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 24Podaj rękę zwierzakowi 25Książka bawi i uczy 25Teatrzyk kamishibai o ekologii 25Styczniowe wydarzenia w PP5! 26Niezwykły gość w PP 5 27Warsztaty teatralne 27Szkolne Walentynki 2016 27Trzecioklasiści w Muzeum Powstania Warszawskiego 28W Krainie nocy i dnia 29Dzień Babci i Dziadka w „Wesołej Jedyneczce” 29Dzień Babci i Dziadka w PP2 30Tradycje wielkanocne – zajęcia otwarte w PP1 30Rekolekcje szkolne 31Sukces Jakuba Obidowskiego! 31Wiosna, cieplejszy wieje wiatr 31Wszystkie wilki morskie na pokład..., czyli koncert zespołu „Szantry Duo” 32Wizyta u króla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 32Walentynki w PP2 33Koncert muzyki popularnej w PP2 33Za górami, za lasami... czyli bal karnawałowy 34

OGŁOSZENIA 35-37

SPORT 38Katarzyna Kwiecień mistrzynią w kickboxingu! 38Sekcja pływacko-ratownicza ze Sportem-Plus 38Nowodworzanie na nartach w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach 39Strzelecki Dzień Kobiet w Twierdzy 39Mistrzostwa Zespołu Szkół w tenisie stołowym chłopców 39

OD REDAKCJI

Spis treści

FAKTY NOWODWORSKIEADRES REDAKCJI: Urząd Miejski ul. Zakroczymska 30, pok. 124, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel./faks 22 5 122 203, e-mail: [emailprotected], www.nowydwormaz.plREDAKTOR NACZELNA: Aneta Pielach-PierścieniakPROJEKT I DTP: www.pracowniacc.plZDJĘCIE NA OKŁADCE: Damian OchtabińskiDRUK: Regis sp. z o.o.Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów.

Od Burmistrza

Od jesieni ruszy w mieście żłobek. Miasto po-zyskało na ten cel dofinansowanie, a w czerw-cu ruszy rekrutacja. Pracujemy też nad nową strategią dla miasta na lata 2017–2030. W tym miejscu serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do czyn-nego udziału w jej opracowaniu. W marcu odbyły się już dwa pierwsze spotka-nia na ten temat. Informacje z ich przebiegu zamieszczamy w tematach numeru.

Poprzez media oraz stronę internetową, a tak-że facebooka będziemy na bieżąco informo-wać o kolejnych konsultacjach i ich tematyce. Na wiosnę wznawiamy działalność systemu Nowodworski Rower Miejski. Mam nadzieję, że będzie to kolejny udany sezon wypoży-czalni rowerów. Szczegółowe informacje o tym, jak bezpłatnie wypożyczyć dwa kółka zamieszczone są na stronie www.rowery.no-wydwormaz.pl. Poszukujemy też partnerów do kolejnej edy-cji akcji „Za półdarmo”. Tym razem planujemy ją na weekend 23–24 kwietnia. To właśnie wte-dy odwiedzi nas rzesza miłośników dwóch kółek, którzy po raz kolejny ruszą na szlaki Twierdzy Modlin w ramach Poland Bike’u. Niewątpliwie warto zatrzymać ich w naszym mieście na dłużej, proponując im atrakcyjne oferty spędzenia tu czasu przed i po maratonie. O tym wszystkim piszemy na łamach marco-wych Faktów Nowodworskich. Życzę miłej lektury.

Burmistrz Jacek Kowalski

Wraz z nadejściem wiosny przekazujemy Państwu kolejne dobre wiadomości.

TEMAT NUMERU

Polub nas nafacebook’u

Twierdza Modlin za półdarmo to wzorowana na weekendach za pół ceny akcja, która odbyła się w naszym mieście już dwukrotnie i za każdym razem przyciągnęła rzesze turystów. W tym roku planowana jest w dniach 23–24 kwietnia przy okazji Poland Bike Marathon, w którym udział bierze kilkuset miłośników dwóch kółek i ich rodziny. Jeżeli masz hotel, restaurację, jesteś przewodnikiem, sprzedajesz pamiątki lub prowadzisz na terenie Nowego Dworu Ma-zowieckiego inną działalność skierowaną do turystów – zgłoś się! Wystarczy przygotować i opisać ofertę ze zniżką, a resztą zajmiemy się my. Nic nie tracisz, a możesz dużo zyskać. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: [emailprotected]. Masz py-tania? Zadzwoń: 22 51 22 204. Regulamin dostępny na www.nowydwormaz.pl/zapoldarmo.

Za półdarmo: szukamy partnerów!TEKST: MART YNA KORDULEWSKA GRAFIKA GRUPA ST-ART

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (3)

FAKTY NOWODWORSKIE TEMAT NUMERU

www.nowydwormaz.pl 3

TEKST: MART YNA KORDULEWSKA.

TEKST: MART YNA KORDULEWSKA.

Masz pomysł na to, jak udoskonalić swoje najbliższe otoczenie? A może chciałbyś zorganizować nietypowe wydarzenie kulturalne? Pół miliona złotych z miejskiej kasy czeka na nowodworzan!

W poniedziałek 21 marca odbyło się spotkanie Nowodworskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Ruszyła druga edycja nowodworskiego budżetu obywatelskiego. Wnioski można składać do 13 maja. Zanim jednak przelejmy pomysły

na papier, warto zapoznać się z regulaminem – tym bardziej, że czeka tam na nas kilka nowości.

Co nowego?Po pierwsze zadania można zgłaszać w dwóch kategoriach. Jeśli realizacja Twojego pomysłu nie będzie kosztowała więcej niż 20 000 zł, złóż wniosek na tzw. „mały projekt”. „Duże projekty” to te między 20 001 a 200 000 zł. 100% wartości projektu musi pochodzić z budżetu obywatelskiego miasta. W tym roku pod wnioskiem będzie się też musiało podpisać więcej, bo 50 (a nie 15 jak w pierwszej edycji) osób. Zmiany wynikają z doświadczeń z zeszło-rocznej realizacji BO oraz prowadzonych konsultacji. Wprowadzenie dwóch rodzajów projektów ma spowodować, że więcej pomysłów mieszkańców wejdzie w życie. Co ważne, w regulaminie doprecyzowano słowniczek pojęć. Kosmetycznym poprawkom poddano także sam wniosek.

Podstawy te sameW dalszym ciągu do zgłaszania projektów i głosowania (we wrześniu) są uprawnione osoby, które ukończyły 16 rok życia i są zameldowane

Posiedzenie komitetu poprowadził przewodniczący Tadeusz Sosiński. Zaproponował, aby zająć się najpierw, sugerowaną, przez różne środo-

wiska, zmianą na Tablicy Pamięci zlokalizowanej na terenie tzw. ogrodów księdza. Na tablicy widnieje napis „Funkcjonariusze Nowodworskiej Tajnej Policji torturowali i mordowali więźniów przyprowadzonych tu z budynku gestapo”. Po krótkiej dyskusji zaproponowano, by użyć sformułowania „Funkcjonariusze Gestapo w Nowym Dworze”.W kolejnej części spotkania dyskutowano na temat podnoszonych wie-lokrotnie kwestii domniemanych pochówków na terenie tzw. ogrodów księdza. Do sprawy odniósł się obecny na spotkaniu Burmistrz Jacek Kowalski. Poinformował, że teren inwestycji drogowej na ul. Modlińskiej został przebadany przez wynajętą firmę specjalizującą się w badaniach archeologicznych. Niczego one nie wykazały. Komitet zajął się również pracami remontowymi i restauratorskimi mogił wojennych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym. Jak przekazał obecny na spotkaniu Dariusz Tabęcki – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, miastu udało się pozyskać środki na remont kwater wo-jennych. „Podpisane jest już porozumienie z wojewodą na kwotę 10 tys. złotych, czekamy również na podpisanie porozumienia z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a kwota przekazanych środków ma wynieść 30 tys. złotych” wyjaśnił naczelnik. O podjęcie odpowiednich działań zmierzających do wyremontowania i zabezpieczenia grobu powstańca styczniowego, zlokalizowanego na te-renie cmentarza w Nowym Dworze, zwróciła się p. Maria Możdzyńska.

w Nowym Dworze Mazowieckim. Wnioski pod kątem formalnym, praw-nym i kosztowym będzie oceniać komisja złożona z urzędników, radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zadanie musi mieścić się w ustawowych zadaniach gminy i być realizowane na terenach należących do miasta. Pomocą przy ustalaniu własności terenu i kosz-torysu (musi być realny), tak jak poprzednim razem, służą pracownicy magistratu.

Terminy, kontaktyZadania na odpowiednich formularzach można zgłaszać do 13 maja. Do końca czerwca zostaną one zweryfikowane, a po wakacjach odbę-dzie się głosowanie. Wniosek można znaleźć na www.nowydwormaz.pl/obywatelski (koniecznie pamiętaj o dołączeniu wersji elektronicz-nej). Do dyspozycji jest także www.facebook.com/obywatelskiNDM oraz adres [emailprotected]. Wnioski przyjmujemy elektronicz-nie pod wskazanym adresem oraz tradycyjnie, w Urzędzie Miejskim (pok. 101).Już niedługo będziemy informować o postępach w realizacji zadań wybranych w zeszłym roku. Przypomnijmy, że nowodworzanie wybrali: zakup samochodu dla OSP, modernizację placów zabaw w Parku Wybic-kiego i przy Mazowieckiej (otoczenie), siłownię plenerową i przystanek w Twierdzy, remont biblioteki oraz wsparcie święta diabetyków.

Jeżeli chcesz, aby w 2017 r. został zrealizowany Twój pomysł i potrafisz do niego przekonać pozostałych mieszkańców – nie zwlekaj, zgłoś go!

„Grób jest prywatny i nikt obecnie się nim nie opiekuje, więc zachodzi obawa, że wkrótce może zostać zlikwidowany” mówiła. Naczelnik Tabęcki zadeklarował podjęcie odpowiednich działań w ramach posiadanych środków finansowych. Miasto ma również skontaktować się z admini-stratorem cmentarza, aby uchronić grób przed likwidacją.Komitet zajął się również sprawą grobu powstańca zlokalizowanego w Twierdzy oraz grobu przy ul. Obwodowej. Jak poinformował Bur-mistrz Kowalski, miasto ma zamiar wyremontować mogiłę powstańca. „W lipcu mija 77. rocznica śmierci powstańca, więc zamierzamy do tego czasu wyremontować ten grób. Dlatego proszę komitet o wypracowanie i przedstawienie koncepcji, jaką formę miałby przyjąć ten pomnik” poprosił Burmistrz. Odnośnie grobu na ul. Obwodowej, to zgodnie z przepisami szczątki powinny być przeniesione na cmentarz. Takie jest też zalecenie wojewody.Przewodniczący komitetu p. Tadeusz Sosiński zapytał również Burmistrza o działania, jakie miasto zamierza podjąć w zakresie tworzenia pracow-ni dokumentującej dzieje miasta. Burmistrz odpowiedział, że zadanie to zostało powierzone bibliotece. „Biblioteka jest idealnym miejscem do prowadzenia takiej działalności” powiedział Jacek Kowalski. Poprosił również komitet o czynne włączenie się w tworzenie tej instytucji. W dalszej części spotkania komitet zaproponował ustawienie na tere-nie cmentarza parafialnego lub w jego otoczeniu tablicy informacyjnej z sytuacyjnym planem cmentarza, na którym zaznaczono by zbiorowe groby wojenne.

Budżet obywatelski: drugie rozdanie

Informacja z posiedzenia Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (4)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

TEMAT NUMERU

4

Spotkanie poprowadził Burmistrz Jacek Kowalski. Zgodnie z jego propozycją, każda z osób omówiła zadania i inwestycje realizowane na zarządzanym przez siebie terenie. Nie zabrakło też informacji nt.

planów i problemów w ich realizacji. Reprezentujący firmę KONKRET SA. Sebastian Sosiński, omówił dotych-czasowe działania firmy w zakresie scalania gruntów w Twierdzy Modlin, plany otwarcia kolejnych odcinków dla ruchu turystycznego oraz umoż-liwienia swobodnego wstępu na dziedziniec koszar po zakończeniu prac remontowych. Zapowiedział też rozpoczęcie rewitalizacji na terenie ciągu aprowizacyjnego (piekarnia, młyn, elewator red.). Jako jeden z głównych problemów wymienił występowanie na obszarze nadrzecznym strefy ochronnej, tj. Warszawskiego Obszaru Chronionego, co znacząco utrud-nia prace związane z uporządkowaniem linii brzegowej. Zawnioskował jednocześnie, aby miasto zastanowiło się nad zasadnością jej istnienia. Jako prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek poinfor-mował o planach tej organizacji na ten rok. Jak stwierdził, będą prowa-dzone prace zmierzające do oznakowania szlaków wodnych dla kajakarzy (Narew, Wisła), na co będzie też możliwe pozyskanie dofinansowania dla tego projektu. Dzierżawca terenu plaży w Modlinie – pan Piotr Dylewski zaznaczył, że jego dalsze plany ograniczone są umową dzierżawy. Na bieżąco dba o teren, porządkuje go. Najbardziej skupia się na zainteresowaniu kajakarzy tym miejscem. Zaproponował też, aby przy ujściu Wkry zorganizować miejsce biwakowe dla kajakarzy. Burmistrz Jacek Kowalski omówił propozycję zagospodarowania terenu przy ul. Mieszka I. Dzięki podwyższeniu skarpy otworzyły się możliwości szerszego wykorzystania tego terenu. Jednym z pierwszych działań miasta w tym zakresie będzie posianie trawy. W dalszej perspektywie miasto będzie szukać partnerów i środków na stopniowe zagospodarowanie skarpy z przeznaczeniem zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Prezes OSP RW Mariusz Torbus poinformował, że formacja otrzyma-ła zgodę Wojewody Mazowieckiego na podjęcie działań dotyczących zabezpieczenia bezpieczeństwa pod kątem ratowniczym. W tym celu zakupiona została w pełni wyposażona łódź ratownicza, która będzie wykorzystywana do prowadzenia patroli i zabezpieczenia bezpieczeństwa nad wodą. Od maja do października ratownicy będą pełnili dyżury. Jak powiedział pan Torbus „cały czas strażacy z OSP RW zmierzają w kierunku pełnej profesjonalizacji działań”. Przedstawicielka firmy Banaszek, właściciela spichlerza, poinformowała, że firma planuje wykorzystać miejsce, gdzie dawniej stał most. Chcieliby,

aby docelowo w tym miejscu znajdowała się kładka do Twierdzy Modlin. Zaznaczyła, że w tym zakresie będą prowadzić rozmowy z KONKRET-em. Ponadto firma planuje budowę mariny, najprawdopodobniej od strony Wisły, co z kolei pozwoli uruchomić tramwaj wodny z Warszawy. Właściciel terenu dawnej stoczni poruszył problem wejścia do portu ciągle zasypywanego piachem przez rzekę. Jego zdaniem jest to spowodowane ulokowaną na rzece główką. Baszta Michajłowska – pan Dziedzic poinformował, że planuje usta-wienie toru do wake’ów. Jednak jak dotąd nie otrzymał pozytywnej odpowiedzi w tej sprawie ani z RZGW, ani ze starostwa. Poza tym, jak stwierdził, obiekt, którym zarządza jest póki co przeznaczony pod imprezy typu festiwal, a to z kolei utrudnia rezerwat nietoperzy, który znajduje się w Baszcie. Pan Dziedzic podjął też problem zgłoszony przez przedmówcę: „aby co*kolwiek móc zrobić, trzeba najpierw uregulować koryto rzeki” zaznaczył. „Główki na rzece w tym kształcie, w jakim są, utrudniają jakiekolwiek prace – rzeka nanosi bądź wypłukuje piach” dodał. Prezes WOPR Jacek Kolanko poparł wypowiedź pana Dziedzica. Jak powiedział, jakiekolwiek prace na rzece nie mają sensu bez podniesienia główki bo w przeciwnym razie wszystko zabierze rzeka. Jego zdaniem główka musi być wyższa. „Należy zastanowić się nad ustawieniem tu na stałe refulera. Dopie-ro wówczas można myśleć o dalszym rozwoju i pracach nad rzekami” skwitował pan Kolanko. Jednak przedstawiciel RZGW na spotkaniu nie dał jednoznacznej odpowiedzi ani co do refulera, ani co do prac przy główkach usytuowanych na rzece. W dalszej części spotkania Burmistrz przedstawił plany miasta dotyczące wykorzystania wału na potrzeby turystyki rowerowej i pieszej. Wskazał na konieczność ustawienia tam ławeczek i koszty, a także prosił by rozważyć możliwość oświetlenia wału.Przedstawiciel ZMiUW, odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza, stwierdził, że jest problem z kopaniem wału. Co do ławeczek i koszy na śmieci jego zdaniem nie powinno być problemów. Trener sekcji kajakowej NOSiR pan Mariusz Szałkowski przekazał, że największą bolączką sekcji jest brak pomostu do zejścia do wody. „Pokonanie odległości dla zawodników, często bardzo młodych, to jest poważny problem” tłumaczył. Zawodnicy i trener liczą tym samym, że uda się postawić dla nich pomost. Na koniec Burmistrz Jacek Kowalski przedstawił pomysł holenderski doty-czący łąk przy ul. Bohaterów Modlina. (przecięcie wału na wysokości łąk, by zrobić tam port i zagospodarować ten teren do celów turystycznych i mieszkaniowych). „Jest szansa na wpisanie tego zadania do planów strategicznych woj. ma-zowieckiego. W ciągu 2 miesięcy odbędą się na ten temat spotkania. Jeśli do czerwca zrobiona będzie dokumentacja, to jest szansa na pozyskanie na ten cel środków. Bez nich nie ma szansy na realizację” mówił Burmistrz.

W trakcie dyskusji poruszono także następujące kwestie:– konieczność ustawienia jakiejkolwiek infrastruktury na plażach; – brak dróg dojazdowych do plaż, co utrudnia chociażby wymianę piasku;– problem z uruchomieniem katamaranu na rzece – konieczne jest

dofinansowanie z miasta; – konieczność bliższego zapoznania się z problemem główek na rzece.

Opracowanie dokumentacji na przebicie jednej i podniesienie drugiej. Omówione zostały też plany miasta dotyczące plaży na wysokości tar-gowiska (przybliżenie miejsca do kąpieli do wału, boiska, gastronomia, inne atrakcje).

Strategia – wspólna sprawaSpotkanie ws. planów zagospodarowania brzegów Narwi OPRAC. REDAKCJA

W poniedziałek 7 marca odbyło się pierwsze z cyklu zapowiadanych spotkań dotyczące budowania strategii rozwoju miasta na lata 2017–2030. Tematyka poświęcona była planom dotyczącym zagospodarowania brzegów Narwi, a uczestniczyły w nim wszystkie podmioty działające na tym terenie i posiadające tu nieruchom*ości.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (5)

FAKTY NOWODWORSKIE TEMAT NUMERU

www.nowydwormaz.pl 5

• konkurs dla młodzieży „Moje wymarzone miasto”;• grupy tematyczne w mediach społecznościowych;• spotkania z najważniejszymi inwestorami w mieście i poznanie ich

planów, które mogą mieć wpływ na całe miasto;• ulotki w sklepach;• ankiety wśród gości nowodworskich hoteli;• spacery badawcze, metoda world cafe;• transmisja spotkań konsultacyjnych na żywo w Internecie.Przebieg spotkania został skrupulatnie spisany i z pewnością podczas dal-szych prac nad strategią będziemy sięgać do sugestii zgłoszonych 7 marca.

Sprawy różneNiektórzy uczestnicy spotkania byli zdania, że pierwszym etapem budo-wania strategii powinno być określenie wizji rozwoju miasta. Burmistrz stał jednak na stanowisku, że także tym razem (tak jak w 2001 r.) powinna być ona wypadkową oczekiwań mieszkańców. Ci obecni na spotkaniu poruszali wiele spraw bieżących: „wspólny bilet” wykorzystanie walorów turystycznych, plany rozwojowe lotniska, wały przeciwpowodziowe, gazyfikacja Modlina Starego. Jacek Kowalski odpowiadał na wszystkie pytania i uwagi, przypominając jednocześnie, że wkrótce odbywać się będą spotkania w poszczególnych grupach tematycznych, na które już dziś serdecznie zaprasza. Harmonogram spotkań zostanie opublikowany na www.nowydwormaz.pl, Facebooku i w „Faktach nowodworskich”.

TEKST I FOTO MART YNA KORDULEWSKA

Pierwsze konsultacje z mieszkańcamiOPRAC. REDAKCJA

Do 2017 r. obowiązuje obecna strategia rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego. Już teraz zaczęły się jednak prace nad powsta-niem tego kluczowego dokumentu wyznaczającego kierunek

działania władz samorządowych na następny okres, tj. do roku 2030. Pierw-sze konsultacje z mieszkańcami odbyły się wieczorem w sali widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Na wstępie zebrani mogli zapoznać się z wynikami ankiety dostępnej na www.strategiandm.pl. Do czasu spotkania wypełniło ją ponad 120 osób. Wyniki przedstawił Burmistrz, Jacek Kowalski, a także przybliżył uczestnikom ideę konsultacji. Jak mówił, poznanie potrzeb, problemów i pomysłów mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego jest najlepszą formą przygotowania strategii rozwoju miasta, dlatego tak ważne jest zaangażowanie nowodworzan. Burmistrz wyjaśnił także, że dalsze prace będą przebiegać „od ogółu do szczegółu” – powstaną grupy tematyczne dedykowane konkretnym dziedzinom funkcjonowania miasta.

Ankietowani... Mieszkańcy, którzy wypełnili ankietę, w większości uważają, że od 2001 r. (czyli roku, od którego obowiązuje obecna strategia) warunki życia w No-wym Dworze Mazowieckim zmieniły się na lepsze, choć równie wielu z nich nie zna zapisów kluczowego dla miasta dokumentu. Ponad 60% ankieto-wanych w pięciostopniowej skali ocenia te warunki na 3 i 4. Najczęściej wymieniane czynniki, które pozytywnie wpływają na ocenę, to: rozwój infrastruktury, wygląd miasta, budowa obiektów NOSiR. Mieszkańcom brakuje z kolei: szerszej oferty kulturalnej i miejsc, w których mogą spędzać czas wolny; żłobka i miejsc w przedszkolach oraz zajęć dodatkowych dla dzieci. Najważniejsze, zdaniem ankietowanych, inwestycje ostatniego piętnastolecia to: lotnisko, basen i przebudowa wjazdu do centrum miasta. Większość ze 120 osób, które wypełniło ankietę, uważa także, że Nowy Dwór Mazowiecki powinien rozwijać się przede wszystkim jako miejsce do życia. Oprócz wyżej wymienionych czynników, ważną kwestią dla ankietowanych było także bezpieczeństwo.

Pomysły...Ankietę w dalszym ciągu można uzupełniać. W trakcie pierwszego spo-tkania jego uczestnicy mogli zgłaszać swoje pomysły na to, jak uczynić konsultacje maksymalnie efektywnymi. Burmistrz zachęcał ich do wyra-żenia opinii na ten temat. Prezentujemy główne z nich:• organizacja spotkań osiedlowych;• zaangażowanie prasy lokalnej w publikowanie informacji o konsultacjach;

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 7 marca odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami w sprawie strategii rozwoju naszego miasta.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (6)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

WIEŚCI Z POWIATU

6

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (7)

FAKTY NOWODWORSKIEWIEŚCI Z RATUSZA

W skrócieŻŁOBEK OD WRZEŚNIA!

Miasto pozyskało dofinansowanie na otwarcie żłobka. Pieniądze – dokładnie 232 tys. złotych pochodzą z programu Maluch. Żłobek będzie mieścił się w Twierdzy Modlin, przy Zespole Szkół. Na ten cel zostały już za-adaptowane pomieszczenia. Pozostaje zakup wyposażenia (mebli, zabawek oraz artykułów do pielęgnacji) i zatrudnienie wychowawców. Żłobek ruszy we wrześniu. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące dokładnego terminu nabo-ru (wstępnie rekrutacja ma ruszyć w czerwcu) oraz jego zasad. Opieką będzie objętych 24 dzieci. Żłobek musi też przejść procedury m.in. wpis do rejestru żłobków.

MODERNIZACJA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. BOH. MODLINA!

Rozpoczęła się modernizacja chodnika pro-wadzącego do Okunina. Miasto przeznaczy-ło na ten cel środki w wysokości 100 tys. zł. Za tę kwotę uda się wykonać 600 m chodnika.Chodnik modernizowany jest na mocy poro-zumienia między Miastem a Mazowieckim Za-rządem Dróg Wojewódzkich (zarządcą drogi). Prace wykonuje firma Roboty Ziemne Budow-lane Janusz Mróz z Legionowa, która wygrała postępowanie przetargowe na wykonanie 350 m. chodnika. Kwota, jaką zadeklarowała firma w ofercie, to niewiele ponad 71 tys. zł. Ponieważ miasto zabezpieczyło w budżecie 100 tys. zł, z oszczędności poprzetargowych uda się wykonać kolejne 250 m chodnika.Zakres prac obejmuje rozebranie istniejącej infrastruktury (krawężników, obrzeży i płyt betonowych), odtworzenie podbudowy, uło-żenie nowych krawężników, obrzeży i na-wierzchni oraz odtworzenie zniszczonych ścieków podchodnikowych. Przypomnijmy – w ubiegłym roku odcinek o długości ok. 300 m wykonał właśnie Mazo-wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zmoder-nizowany został odcinek biegnący od skrzy-żowania z ul. Chemików do ul. Ks. Ziemowita. Wówczas koszt prac zamknął się kwotą 120 tys. zł.

NOWE ŁAZIENKI W PIĄTCE!

W czasie ferii zimowych w Szkole Podsta-wowej numer 5 przeprowadzono remont łazienek, świetlicy szkolnej i sali lekcyjnej. Jeśli chodzi o łazienki, to remont obejmował praktycznie wszystko – wymianę glazury, posadzek, terakoty, armatury i instalacji. Wszystko odbyło się z zachowaniem obec-nie obowiązujących standardów i procedur dot. łazienek szkolnych. Przy okazji wyremontowane zostały świetli-ca szkolna i jedna z sal lekcyjnych. Na ten cel Miasto przeznaczyło 120 tys. zł.

NOWE MIEJSCA PARKINGOWE NA OSIEDLU MŁODYCH!

Dziesięć nowych miejsc parkingowych powstało na Osiedlu Młodych. Docelo-wo ma ich być 17. Inwestycja powstaje w ramach współpracy miasta z jednym z lokalnych deweloperów. To już kolejna inwestycja realizowana w ten sposób. Wcześniej w ramach współpracy z przed-siębiorcami stanęły w mieście nowe wiaty przystankowe. Nowe miejsca parkingowe powstały, zgodnie z propozycją mieszkańców, na pasie zieleni wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Parking został ułożony z płyt eko w taki sposób, by w każdej chwili był możliwy dostęp do węzła ciepłow-niczego, usytuowanego w tym miejscu. Jeśli zajdzie taka konieczność, płyty eko będzie można szybko rozebrać, a potem położyć na nowo. Kolejne miejsca postojowe wzdłuż tej ulicy powstaną w ciągu najbliższych tygodni.

1 kwietnia rozpoczęła działalność bezpłatna wypożyczalnia rowerów. To już drugi sezon, w którym turyści i mieszkańcy mogą korzystać z darmowych dwóch kółek. Władze miasta mają nadzieję, że w tym roku wypożyczalnia będzie cieszyć się takim samym powodzeniem jak w ubiegłym roku. Wówczas z rowerów skorzystano prawie 1200 razy. Aby mieć pewność dostępności roweru, najle-piej zarezerwować go poprzez stronę www.ro-werynowydwormaz.pl. Zostanie od dostarczo-ny we wskazanym dniu i godzinie do konkretnej

stacji. Na terenie miasta jest ich 5 – w centrum, przy stacji PKP Modlin, przy Centrum Informa-cji Turystycznej i Cytadeli w Twierdzy Modlin oraz na lotnisku w Modlinie. Jeśli rezerwacja nastąpi poprzez naciśnięcie guzika na jednej z ww. stacji, rower zostanie dostarczony w cią-gu 20 minut. Do dyspozycji jest 30 rowerów dla dorosłych i 10 dziecięcych wraz z akcesoriami (kamizelki, kaski, koszyki, siedziska dla dzieci). Zapraszamy do korzystania codziennie w godz. 8:00–20:00.

RUSZA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW!

www.nowydwormaz.pl 7

OPRACOWANIE REDAKCJA FOTO SP5, URZĄD MIEJSKI, DAMIAN OCHTABIŃSKI, ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (8)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

WIEŚCI Z RATUSZA

8

Modernizacja wału przeciwpowodziowego

Informacja ze spotkania w sprawie oceny uwarunkowań i możliwości przyspieszenia prac przygotowawczych oraz rozpoczęcia modernizacji wału przeciwpowodziowego prawego rzeki Wisły.

TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

Siedemnastego lutego br. z inicjatywy Bur-mistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego odbyło się spotkanie

dotyczące przyspieszenia prac modernizacyj-nych prawego wału Wisły. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewody Mazowieckiego, Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, Wicesta-rosta Paweł Calak, Robert Wróbel – Starosta Legionowski Jarosław Chodorski – Wójt Gminy Jabłonna, Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Jerzy Plackowski – Wi-ceprzewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Świ-der – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej, Sławomir Olikowski – Polski Związek Wędkarski. Jacek Kowalski Burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki, otwierając spotkanie, nawiązał do roku 2010 i zagrożenia jakie wówczas wy-stąpiło na naszym terenie ze strony rzek. Zwrócił uwagę, że w przypadku podobnie niekorzystnej sytuacji lub jeszcze wyższego stanu wody może nastąpić przerwanie wału. Jak stwierdził, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu przyległego do 20-kilometrowego odcinka wału bez wzglę-du, gdzie nastąpiłoby przerwanie wału – zala-niu ulegną znaczne części: miasta Nowy Dwór Mazowiecki, gminy Jabłonna, gminy Wieliszew, a także miasta Legionowo. Wskazał jednocze-śnie na podejmowane po 2010 roku wspólne z Wójtem Gminy Jabłonna działania związane z zapewnieniem przez Wojewodę Mazowiec-kiego środków finansowych na modernizację wału przeciwpowodziowego, którego właści-cielem jest Skarb Państwa oraz wcześniejsze

próby (w 2013 r.) udziału obydwu samorządów w sfinansowaniu dokumentacji projektowej. Próba ta nie powiodła się z uwagi na nega-tywną opinię projektu budżetów gmin przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wobec zmian w ustawie – Prawo wodne, które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. udział jednostek sa-morządu terytorialnego w finansowaniu zadań związanych z wykonywaniem urządzeń melio-racji wodnych podstawowych jest możliwy. Jak mówił Burmistrz, to spotkanie powinno określić, w jakim trybie i w jakim zakresie za-interesowane samorządy mogą przyczynić się do przyspieszenia przygotowań związanych z rozpoczęciem inwestycji. Dyrektor Robert Kęsy przedstawił zamierzenia inwestycyjne WZMiUW w odniesieniu do od-cinka wału leżącego na terenie Nowego Dworu i gminy Jabłonna. Jak poinformował, z budżetu Wojewody na 2016 rok dla WZMiUW zostało przeznaczone 6 mln zł na zadania związane z odszkodowaniami za wywłaszczenia, sporzą-dzenie dokumentacji projektowej oraz wydatki inwestycyjne. Stwierdził, że posiadane środki w bieżącym roku pozwolą na sfinansowanie do-kumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami, dla pierwszego odcinka o długości około 7 km wału Jabłonna – Nowy Dwór. Przetarg na do-kumentacje na ten odcinek ma być ogłoszony w ciągu 2–3 miesięcy. Stwierdził też, że najwła-ściwszym rozwiązaniem jest jednoczesne przy-gotowanie dokumentacji technicznej na mo-dernizację pozostałej części wynoszącej około 13 km, podzielonej na części, ponieważ wpłynie to na skrócenie czasu opracowania dokumen-tacji. Posiadanie pełnej dokumentacji pozwoli

na umieszczenie odcinka Jabłona – Nowy Dwór Mazowiecki w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, co warunkuje możliwość po-dejmowania dalszych czynności związanych z pozyskaniem środków finansowych, w tym zewnętrznych na realizację inwestycji. Kończąc, stwierdził, że przyjęcie takiego trybu postępo-wania jest jedynie możliwe przy sfinansowaniu dokumentacji odcinka 13 km przez jednostki samorządu terytorialnego. Dyrektor Oddziału Warszawa Marek Pokorski określił, że koszt dokumentacji projektowej szacowany jest 1,5 mln zł z czego WZMiUW dysponuje kwotą 0,5 mln zł na pierwszy odcinek o długości około 7 km, o którym mówił Dyrektor Kęsy. Do sfinansowania pozostałej części odcin-ka Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki przez jednostki samorządowe pozostaje 1,0 mln zł. Określił także szacunkowy koszt modernizacji wału o długości 20 km na około 70 mln zł.

Z OSTATNIEJ CHWILI:

15 marca został uzgodniony ostateczny kształt porozumienia, a także określone zostały kwoty, jakie poszczególne samorządy mogą przeznaczyć na wykonanie projektu modernizacji wałów. Teraz rady tych samorządów muszą zaakceptować porozumienie i podjąć uchwały o akceptacji kwot.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (9)

FAKTY NOWODWORSKIE WIEŚCI Z RATUSZA

www.nowydwormaz.pl 9

TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO WIRTUALNYNOWYDWOR.PL

Filie biblioteki po remoncie!

Kolejne dziecko pod opieką Komitetu!

Zakończył się remont filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Osiedlu Młodych i w Modlinie Starym. Zadanie rozłożone było w czasie, a finansowane ze środków budżetowych miasta. Prezentacja efektów odbyła się 18 lutego w filii na Osiedlu.

Trzyletnia Alicja Modzelewska jest kolejnym dzieckiem objętym opieką przez Komitet Społeczny na rzecz pozyskiwania środków pieniężnych dla małoletnich nieuleczalnie chorych dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Dyrektor MiPBP Ewa Borkowska zaprezento-wała efekty trwającego etapami remontu

filii biblioteki na Osiedlu Młodych oraz w Modli-nie Starym. Na spotkaniu obecni byli Burmistrz Jacek Kowalski, radny Rady Miejskiej Tomasz Reginis oraz pracownice biblioteki. Jak powiedziała dyrektor, remont trwał etapowo przez ostatnie trzy lata. W tym czasie udało się wymienić wyposażenie, zakupiono m.in. nowe regały na książki, zmienione zostało oblicze kąci-ka czytelniczego, przeprowadzono malowanie. Efekty widać na zdjęciach.

Koszt prac to kilkadziesiąt tysięcy złotych, które pochodziły w całości z budżetu miasta. Krótko omówiona została też działalność in-stytucji. Jak przekazała pani Borkowska z filii na Osiedlu Młodych korzystało w ub. roku 1350 osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Warto też zauważyć, że to nie jest pełen obraz wykorzysta-nia biblioteki. Często bowiem jest tak, że na kartę biblioteczną jednego członka rodziny wypoży-czane są książki dla pozostałych. W ub. roku biblioteka zakupiła 4000 nowości czytelniczych i, jak mówi pani Borkowska, był to najlepszy od wielu lat rok w tym zakresie. Łącznie w 2015 roku we wszystkich miejskich bibliotekach wypożyczonych zostało 120 tys. pozycji książkowych. Biblioteka pełni też funkcje kulturalne – organizuje spotkania, odwiedzają ją grupy szkolne i przedszkolne, młodzież chęt-nie się spotyka w sali komputerowej i w kąciku czytelniczym. „Zwłaszcza teraz podoba im się nowe wyposażenie, wygodne pufy, gdzie mogą nie tylko poczytać w ciszy, ale też porozmawiać” – powiedziała dyrektor. Biblioteka ma też plany roz-woju. Złożone zostały dwa wnioski, tj. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016–2020 oraz na termomodernizację. O wynikach naborów dowiemy się w marcu i czerwcu. Jeśli zyskają one aprobatę, już niedługo biblioteka będzie mogła pochwalić się kolejnymi inwestycjami.

To trzecie po Kubusiu Kobuszewskim i Fi-lipku Ulańskim dziecko, któremu poma-

gać będzie Komitet. U małej Ali zdiagnozowano szereg schorzeń m.in. ciężki rodzaj mózgowego porażenia dziecięcego, małogłowie, czterokończyno-wy niedowład spastyczny z zaburzeniami karmienia oraz zaburzeniami oddychania i dysplazję bioder. Dziewczynka choruje też na padaczkę. Ala nie potrafi samodzielnie siedzieć, chodzić i jeść. Opieka nad nią wy-maga systematycznej rehabilitacji i bardzo kosztownego leczenia. Dziewczynka jest pod stałą opieką wielu lekarzy specjalistów.

Ciężka praca i mozolna rehabilitacja przynio-sły już pierwsze efekty. Dziewczynka nauczy-ła się celowo wyciągać rączki, aby chwycić lub zrzucić zabawkę. Na co dzień jest też bardzo pogodnym i radosnym dzieckiem, otwartym na kontakt z otoczeniem.Komitet Społeczny uruchamia zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Ali Modzelewskiej. Na portalu społecznościo-wym Facebook założony został profil Pomóż Alicji. Wkrótce uruchomione zostanie konto, na które będzie można wpłacać środki fi-nansowe na rehabilitację i sprzęt medyczny dla dziecka.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (10)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIEINWESTYCJE

10

Modernizacja SUW w Twierdzy Modlin

Trwają prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania wody w Twierdzy Modlin. Prowadzi je nowodworski ZWiK. Wartość inwestycji to ponad 2 mln 200 tys. zł.

Modernizacja SUW w Twierdzy Modlin rozpoczęła się w maju ub. roku. Wcze-śniej, pomimo bardzo złego stanu

Stacji, Spółka nie miała możliwości jej moder-nizacji. Wszystko zmieniło się, gdy w styczniu 2014 r. Rada Miasta uchwałą nr XXXVII/443/14, wyraziła zgodę na przekazanie prawa własno-ści Stacji Uzdatniania Wody „Modlin Twier-dza” Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Od razu, po przejęciu obiektu, rozpoczęto prace mające na celu określenie zakresu inwestycji. Pod-jęto decyzję o całkowitej modernizacji, nie tylko dwóch budynków wchodzących w skład Stacji (zabytkowego oraz współczesnego tzw. łącznika), ale również użytkowanych od kilkudziesięciu lat urządzeń technologicznych i wszystkich instala-cji. Zakres inwestycji jest ogromny. W projekcie „Przebudowy zabytkowego bu-dynku Stacji Uzdatniania Wody Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim” uwzględnio-no remont bardzo zniszczonej elewacji, dachu, a także stolarki okiennej i drzwiowej. Zapla-nowano również ogrodzenie i odpowiednie

zagospodarowanie terenu Stacji. Projekt przewi-duje ponadto m.in. budowę schodów zewnętrz-nych od strony zachodniej (wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych), wykonanie projekto-wanych utwardzeń terenu, chodników, miejsc parkingowych.Wszystkie prace związane z „wyglądem ze-wnętrznym” budynków prowadzone są pod stałym nadzorem Konserwatora Zabytków.Na etapie projektowym stwierdzono, iż funkcjo-nujące od lat 80. ubiegłego wieku, urządzenia, instalacje/układy należy, ze względu na ich wiek i stopień wyeksploatowania, wymienić na nowe.Zasadnicze znaczenie dla poprawy jakości wody będzie miała wymiana zbiorników i złóż filtra-cyjnych (obecnie wykonane są one z czarnej stali, a więc materiału, który w okresie bardzo małego poboru, mógł barwić uzdatnioną wodę na rdzawo) oraz wydłużenie procesu filtracji. Gruntownemu remontowi zostanie również poddany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej. Praca stacji będzie w pełni zautomatyzowana.Decyzja o konieczności realizacji inwestycji po-dyktowana została przede wszystkim bardzo

złym stanem budynku, urządzeń i instalacji. Od lat na Stacji Uzdatniania Wody „Modlin Twierdza” przeprowadzano wyłącznie doraź-ne i na dłuższą metę niewystarczające napra-wy. Przejęcie obiektu przez Spółkę pozwoliło na określenie, niezbędnego do wykonania, zakresu inwestycji i jego sfinansowanie.Wartość całej inwestycji to 2 238 564,78 zł. Ponad 1 mln 240 tys. zł pochodzić będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który udzielił ZWiK-owi wsparcia w formie po-życzki. Pozostała kwota, 994 195,78 zł pochodzi ze środków własnych Zakładu. Modernizacja stacji przyczyni się przede wszyst-kim do poprawy jakości wody dostarczanej na terenie Modlina Twierdzy.Niestety, prowadzone prace wiążą się z utrud-nieniami dla mieszkańców. Spółka podejmuje jednak wszelkie możliwe działania, by były jak najmniej odczuwalne. O wszystkich na bieżąco informujemy na stro-nie miasta nowydwormaz.pl, stronie Spółki zwikndm.pl na Fecebooku ZWiK i Miasta oraz w prasie.

TEKST RED. FOTO ZWIK

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (11)

11

FAKTY NOWODWORSKIE INWESTYCJE

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (12)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl12

FAKTY NOWODWORSKIEZ ŻYCIA ZARZĄDÓW OSIEDLI

Zarządy zostały wybrane na kolejną, 4-letnią kadencję (2016–2019).

Poniżej przedstawiamy składy osobowe nowych zarządów oraz terminy spotkań z mieszkańcami.

Osiedle Nr 1(Centrum Miasta)wyznaczają ulice: Warszawska, Targowa, Za-kroczymska, I. Daszyńskiego, J. Sobieskiego, T. Kościuszki, Magistracka, część ulicy Sukien-nej od nr 40–80, Przejazd, J. Nałęcza, Legionów, J. Słowackiego, I. Paderewskiego – strona nie-parzysta, Mazowiecka, Modlińska, Partyzantów, Piaskowa, Okrzei, Sawy, Plac Solny, Zachodnia, Chryzantemy, Harcerska, Bat. Elektrotechnicz-nego, Ronda Hallera i Piłsudskiego.Zarząd reprezentują: 1. Roman Biliński – Przewodniczący2. Ewa Rogacka3. Cecylia Gronek4. Paulina Mikiel5. Gabriela PaprzyckaDo Komisji Rewizyjnej wybrano Monikę Osicę, Iwonę Felczak i Krystynę Kocan. Zarząd Osiedla Nr 1 pełni dyżury w pierwszą środę miesiąca, w Publicznym Gimnazjum Nr 1, ul. Słowackiego 2 od godz. 18:00. Granice Osiedla nr 2 wyznaczają ulice: Wojska Polskiego, Gen. L. Okulickiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Młodzieżowa, Gen. Z. Berlinga, Gen. W. Sikorskiego, Szarych Szeregów, Wio-senna, Willowa, Baśniowa, Zacisze, Na Skraju, Wiślana, Jasna, Prosta, Sadowa, Sosnowa, Mo-drzewiowa, Wrzosowa, Wspólna, Złota, Burszty-nowa, Diamentowa, Koralowa, Perłowa, Rubino-wa, Szmaragdowa. W Zarządzie tego osiedla (Osiedle Młodych) zasiadają:1. Mirosława Boroń – Przewodnicząca2. Marianna Mielczarek3. Jacek Tobijasz4. Mirosława Zawartko5. Stanisław LechowiczW Komisji Rewizyjnej pracować będą: Elżbieta Nadrzycka, Krystyna Orzechowska i Wiesław Keszkowski. Członkowie zarządu pełnią dyżury w drugą środę miesiąca, ul. Gen. Berlinga 17 w godz. 18:00–20:00.

Do Zarządu Osiedla Nr 3 (Pólko) wybrani zostali: 1. Jadwiga Rytel – Przewodnicząca2. Wioletta Dylewska3. Czesław Kozłowski4. Marcin Skrzypczyński 5. Mirosława MariańskaKomisję Rewizyjną tworzą: Izabela Lechowicz, Wiesława Nawrot i Włodzimierz Pielach. Granice Osiedla Nr 3 to teren, który wyznacza-ją ulice: J. Wybickiego, część ulicy Sukiennej

od nr 1 do 39, Lotników, F. Focha, Zdobywców Kosmosu, Bohaterów Modlina – strona parzysta, Spacerowa.Zarząd Osiedla Nr 3 pełni dyżury w drugi wto-rek miesiąca w siedzibie Koła Wędkarskiego Nr 15, ul. Sukienna 23a w godz. 17:30–19:00. Z Zarządem można kontaktować się poprzez e-mail: [emailprotected]. Zarząd Osiedla Nr 4 (Pólko) reprezentują: 1. Krystyna Nasiadka – Przewodnicząca 2. Jadwiga Mizerska3. Marian Kościelniak4. Grzegorz Szymański5. Barbara Zenona SobierajW Komisji Rewizyjnej zasiadają: Urszula Mań-kowska, Renata Koziara i Wiesława Zajączkowska. Granice Osiedla Nr 4 wyznaczają ulice: Bohate-rów Modlina – strona nieparzysta, Górska, M. Cu-rie-Skłodowskiej, Sempołowskiej, Chemików, Inżynierska, Przemysłowa, Towarowa, Leśna, Sportowa, I. Paderewskiego – strona parzysta, Śniadeckich, Nowołęczna, Bohaterów Modlina 47, Księcia Ziemowita III, Segmentowa, Matu-rzystów, Graniczna, J. Kusocińskiego, Łabędzia, Łąkowa, Nadrzeczna, Żurawia.Zarząd Osiedla Nr 4 pełni dyżury w pierwszą środę miesiąca, w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Chemików 1a w godz. 17:00–18:30.Granice Osiedla Nr 5 zamykają się w ulicach: Małej, Miłej, Kępa Nowodworska, Akacjowej, Długiej, Jaśminowej, J. Kilińskiego, Miodowej, Nadwiślańskiej, I. Paderewskiego 1a, H. Sien-kiewicza, Wiejskiej, Wierzbowej, Wiśniowej, S. Żeromskiego, Gen. J.P. Morawicza, Łęcznej, PCK, Przytorowej, Dobrej i Bocznej, Kasztano-wej, Kalinowej, Jarzębinowej, Pogodnej, Cichej, Dębowej, Świerkowej, Zielonej.Zarząd Osiedla Nr 5 (Nowodworzanka) tworzą: 1. Ryszard Brzeziński – Przewodniczący 2. Kacper Pawelczyk3. Dariusz Wąsiewski4. Łukasz Kowalczyk 5. Wioletta Safaryn W Komisji Rewizyjnej będą pracować: Wanda Kozarzewska, Karolina Petrykowska i Elżbieta Stefanowska. Zarząd Osiedla Nr 5 pełni dyżury w drugą śro-dę miesiąca, w Zespole Szkół Nr 2, ul. Długa 10 w godz. 18:00–20:00.Do Zarządu Osiedla Nr 6 (Twierdza Modlin) wybrani zostali:1. Jacek Borkowski – Przewodniczący2. Sławomir Krzeczkowski3. Arkadiusz Majewski4. Jacek Topczewski5. Agnieszka KowalskaZ kolei do Komisji Rewizyjnej wybrano Justynę Paszkiewicz, Tomasza Płanetę i Piotra Biłdę.

Granice Osiedla Nr 6 to teren, który wyznaczają ulice: 29 Listopada, Gen. J. Bema, płk E. Male-wicza, Szpitalna, Obrońców Modlina, Obwo-dowa, Kadetów, A. Mickiewicza, St. Moniuszki, F. Chopina, Gen. I. Ledóchowskiego, I Pułku Lotnictwa Warszawa, Gen. I. Prądzyńskiego, Ks. J. Poniatowskiego, Chałubińskiego, 1831 Roku, 1863 Roku, 1918 Roku, Dąbrowskiego, Chrzanowskiego, Sikorskiego, Kaszewskiego, Al. Przewodników, Niegolewskiego, Zajączka, Sułkowskiego, Dandelsa, Davonta, Godebskie-go, Boduena, Al. Modrzewi, Traugutta, Gołąba R., Baśki Murmańskiej.Zarząd Osiedla Nr 6 pełni dyżury w drugi wtorek miesiąca, w Zespole Szkół w Twier-dzy Modlin, ul. Gen. Bema 312 w godz. 18:00–20:00.W Modlinie Starym w Zarządzie Osiedla Nr 7 zasiadają:1. Krzysztof Bisialski – Przewodniczący2. Mariusz Ziółkowski3. Wojciech Chmielewski4. Krzysztof Kapusta5. Marzena CiuchcińskaDo Komisji Rewizyjnej wybrano zaś: Kazimie-rza Polnickiego, Gabielę Marciniak i Artura Śpiewaka. Osiedla Nr 7 obejmuje ulice: Gen. Thommee, M. Konopnickiej, M. Kopernika, J. Matejki, Kwia-towa, Mury, E. Orzeszkowej, Polna, Współcze-sna, Krzywa, Chłodnia, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Mieszka I, S. Staszica, S. Czarnieckiego, H. Kołłątaja, W. Kossaka, Krótka, Ogrodowa, Piekarska, B. Prusa, Przeskok, St. Reymonta, Szkolna, Środkowa, Źródlana, Żwirowa, Żołnie-rzy Września, Al. Róż, Samorządowa, Słonecz-na, Al. Jana Pawła II, Leszczynowa, Klonowa, 3 Maja, Z. Dobrowolskiej, Kościelna, Kręta, M. Kolbego, Brzozowa, Topolowa, Malinowa, Sp*rna, Naftowa, Forteczna, Na Skarpie.Zarząd Osiedla Nr 7 pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca, w Zespole Szkół nr 3, ul. Szkolna 3 w godz. 18:00–19:00.

Zarząd Osiedla nr 8 – Okunin reprezen-tować będą:1. Tadeusz Sosiński – Przewodniczący 2. Wiesław Zieliński3. Ryszard Gumiński4. Krzysztof Turczyński5. Aldona DrwęckaW Komisji Rewizyjnej zasiadają z kolei: Paweł Gromadka , Elżbieta Kołkowska i Piotr Oszczyk. Osiedla Nr 8 wyznaczają ulice: Nowodworska, Spokojna, Strażacka, Okunin, Gospodarcza.Zarząd Osiedla Nr 8 pełni dyżury w pierw-szy piątek miesiąca, ul. Przejazd 8, tel. 507 374 835 w godz. 18:00–19:00.

OPRACOWANIE REDAKCJA

Nowe składy Zarządów Osiedli!W styczniu i lutym odbywały się zebrania mieszkańców poszczególnych osiedli na terenie miasta, których celem był wybór nowych zarządów tychże osiedli.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (13)

www.nowydwormaz.pl 13

Z ŻYCIA ZARZĄDÓW OSIEDLIFAKTY NOWODWORSKIE

TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO SEBASTIAN BAŃBURA

TEKST I FOTO ZARZĄD OSIEDLA NR 6

Muzyczna niespodzianka na Dzień Kobiet!

Zarząd Osiedla Nr 6 rozpoczyna działalność!

Nowo wybrany Zarząd Osiedla nr 6 rozpoczął działalność. Czym na początek zajęli się jego członkowie? O tym w krótkim materiale poniżej.

W czwartek, 25 lutego nowo wybrany Zarząd Osiedla Nr 1 zorganizował obchody Dnia Kobiet. Dla licznie zebranych z tej okazji pań przygotowany był słodki poczęstunek i nieodzowne w tym dniu kwiaty. Jednak największą radość sprawiły Paniom muzyczne niespodzianki.

Spotkanie odbyło się w lokalu Relax. Przy-były na nie panie nie tylko mieszkające

w centrum miasta, ale też na innych osiedlach. Powodem były zapewne muzyczne niespo-dzianki jakie przygotował na tę okazję Zarząd Osiedla Nr 1. Czas umilił bowiem występ Ze-społu Śpiewaczego „Marzyciele” i znana gwiaz-da polskiej estrady Andrzej Rybiński. Artyście akompaniował syn, a piosenki „Czas relaksu”, „Nie liczę godzin i lat” i inne szlagiery, razem z piosenkarzem, śpiewała cała sala. Andrzej Rybiński zaśpiewał podczas wieczoru także

mniej znane utwory ze swojej najnowszej płyty pt. „Całym sercem”.Niespodzianek było więcej. Jedną w postaci tortu przygotował dla pań Burmistrz Jacek Ko-walski. Przy okazji wspólnie z wiceprzewodni-czącym Rady Miejskiej Jerzym Plackowskim zło-żył paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji święta przypadającego 8 marca. Z kolei specjalne podziękowania, gratulacje i życzenia od pań otrzymał kierownik Zespołu „Marzyciele” pan Marek Tomczak. Okazją była 51. rocznica ślubu.

W czasie uroczystości mieszkanki mogły czę-stować się potrawami przygotowanymi przez właścicieli lokalu, mogły skosztować kanapek, sałatek, ciast oraz sushi. Moc gorących życzeń z okazji Dnia Kobiet prze-kazał paniom Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 Roman Biliński. Podziękował także spon-sorom spotkania za pomoc w jego organizacji. Wszystkie uczestniczki otrzymały też kwiatki. Spotkanie obfitowało w moc wzruszeń i radości, i jak wynika z komentarzy, bardzo się wszystkim podobało.

Piętnastego lutego odbyły się wybory do Za-rządu Osiedla Nr 6. Mieszkańcy mieli moż-

liwość wyboru nowego zarządu, który będzie reprezentował ich w rozmowach z Urzędem Miejskim i nie tylko. (…) Członkowie zarządu od razu ruszyli do pracy. Zostały zaktualizowane gabloty z informacjami dla mieszkańców, które od dłuższego czasu swoją pustką odstraszały mieszkańców.

8 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji sekretarz zarządu osiedla, pan Jacek Topczewski, rozdawał pod supermarketem zlokalizowanym przy ul. 29 Listopada kwiatki wszystkim paniom, życząc jednocześnie dużo zdrowia, szczęścia oraz wszystkiego co najlepsze !Bądźcie z nami ! Niebawem więcej informacji i atrakcji!

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (14)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

NASZE MIASTO

14

TEKST I FOTO MART YNA KORDULEWSKA

Tajemnice Twierdzy Modlin, czyli turystyczna wyprawa po skarb w Dzień Kobiet

Mieszkaniec naszego miasta nagrodzony przez Ministra Sprawiedliwości!

8 marca przy ul. Baśki Murmańskiej 164 w Modlinie Twierdzy odbyło się szkolenie w ramach Obywatelskiej Akademii Questingu.

Andrzej Kucharski od kilkunastu lat mieszka w Modlinie Twierdzy. Jednak niewielu mieszkańców naszego osiedla i miasta wie, czym się zajmuje. Andrzej Kucharski jest Komendantem Głównym Straży dla Zwierząt w Polsce. Straż dla Zwierząt jest organizacją utrzymującą się z podatku 1% oraz z darowizn, stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, wszyscy działają w obronie zwierząt charytatywnie.

W ciągu roku Straż dla Zwierząt podejmuje setki interwencji mających na celu ra-

towanie zwierząt domowych, gospodarczych i dzikich w całej Polsce. Niejednokrotnie jest

proszona przez sądy do odbierania maltre-towanych zwierząt właścicielom, zgodnie z prawomocnym wyrokiem. Nasz mieszkaniec został odznaczony przez Ministra Sprawiedli-wości Zbigniewa Ziobro brązową odznaką za zasługi związane z realizacją pierwszego w Europie projektu Centrum Resocjalizacji i Socjalizacji Razem przy zakładzie karnym w Stawiszynie. Centrum Resocjalizacji i So-cjalizacji to wspólny projekt Zakładu Karnego w Stawiszynie i Straży dla Zwierząt w Polsce, w którym skazani przechodzą resocjalizację ze zwierzętami z interwencji. Projekt skiero-wany jest do skazanych posiadających niskie możliwości społeczne. Skazani w ramach re-socjalizacji opiekują się zwierzętami. Kon-takt ze zwierzęciem wpływa na obniżenie stresu oraz zmniejszenie poziomu agresji.

Działa uspokajająco i rozluźniająco, dlatego, że zwierzęta przyjmują nas bezkrytycznie takimi, jakimi jesteśmy. Ten projekt wzbudził zainteresowanie wielu osób w naszym kraju, a także za granicą , ponieważ swoją obecność w Stawiszynie zapowiedziały już służby wię-zienne z Francji oraz innych państw. W imieniu mieszkańców członek zarządu osiedla pan Jacek Topczewski oraz pani Jadwiga Kozar wystąpili do Burmistrza Jacka Kowalskiego z wnioskiem o poinformowanie mieszkańców naszego miasta o działalności pana Andrze-ja Kucharskiego. Mamy nadzieję, że w Pol-sce pojawi się jeszcze więcej takich miejsc jak w Stawiszynie. W planach jest otwarcie kolejnego ośrodka po sukcesie jaki odnosi Centrum Resocjalizacji i Socjalizacji Razem w Stawiszynie.

Questing to rodzaj gry polegającej na od-krywaniu dziedzictwa miejsca i tworze-

niu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawar-tymi w wierszowanych wskazówkach. W wie-lu elementach gra ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe oraz gry miejskie. Od gier miejskich questy odróżnia bezobsługo-wość, a od podchodów dodatkowo to, iż są one ściśle związane z konkretnymi miejscami i mają funkcje edukacyjne. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele lokalnej branży turystycznej, nauczyciele, bibliotekarze, mieszkańcy i miło-śnicy Twierdzy Modlin. Teoretyczne aspekty questingu przedstawiły: Martyna Kordulewska, Anna Tomaniak i Katarzyna Zięba. Wszystko pod czujnym okiem Edyty Lenart z Fundacji Questin-gu, która jest autorką m. in. pierwszego w Polsce questu kryminalnego (śladami „Czerwonego Pa-jąka” z Krakowa) oraz wielu tego typu spacerów po Bałtowie w woj. świętokrzyskim – polskiej stolicy questingu. Martyna Kordulewska, która jest pracownikiem Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

nowodworskiego magistratu, zaprosiła zebra-nych do współtworzenia nowej atrakcji tu-rystycznej pod nazwą „Rozszyfruj tajemnice Twierdzy Modlin” opartej, oczywiście, na qu-estingu. Projekt ma na celu popularyzację histo-rii i dziedzictwa modlińskiej fortecy, skłonienie turystów do powrotów oraz wydłużenie sezonu. W zamyśle ma powstać kilka tras. Kto przejdzie wszystkie, uzyska symboliczną złotą odznakę. Dwa questy (na cmentarzu fortecznym oraz śladami żołnierzy po służbie) są obecnie w fa-zie testowej, gorąco zachęcamy Czytelników do udziału w nim.Uczestnicy szkolenia w części praktycz-nej spotkania stworzyli solidne podstawy do opracowania kolejnej trasy – tym razem po obwodzie wewnętrznym twierdzy. Już niedługo quest będzie można pobrać ze strony www.nowydwormaz.pl/rozszyfruj.tajemnice.twierdzy.modlin. Tam też znajdziecie Państwo trasy testowe. Po ich pokonaniu wrażeniami można podzielić się na www.facebook.com/roz-szyfruj.tajemnice.twierdzy.modlin oraz dokonu-jąc wpisu do Wielkiej Księgi Gości dostępnej

w Centrum Informacji Turystycznej. Mamy nadzieję, że już w drugiej połowie kwietnia, przy okazji akcji Twierdza Modlin za półdarmo, będziemy mogli oddać do Państwa dyspozycji więcej questów – nie tylko pieszych, ale też rowerowych i kajakowych. Za każdym z nich kryć będzie się jedna z wielu tajemnic tego miejsca. Do zobaczenia na szlaku w poszuki-waniu skarbu!Tą drogą zapraszamy również do współpracy przedstawicieli nowodworskich hoteli i restaura-cji, którzy nie mogli uczestniczyć w szkoleniu. Kon-takt: [emailprotected], tel. 22 51 22 204.

TEKST I FOTO JACEK TOPCZEWSKI

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (15)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE NASZE MIASTO

15

TEKST I FOTO MAŁGORZATA KULESZA

Dar serca dla MateuszaW dniach 22 II – 4 III 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 7 zorganizowano akcję „Dar serca dla Mateusza”. Wspólnie postanowiliśmy zebrać środki finansowe, aby pomóc Mateuszowi Rogowskiemu uczniowi klasy III a integracyjnej, choremu na wrodzoną łamliwość kości. Aby chłopiec mógł normalnie funkcjonować, niezbędna jest operacja, którą Mateusz przejdzie w specjalistycznej klinice w Berlinie.

Pani Ewelina Lipiec powitała gości w imieniu organizatorów

Podziękowanie od Mateusza i jego rodziców

Celem akcji było zbieranie funduszy na operację Mateusza oraz wspieranie i upowszechnianie integracji społecz-

nej, wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym wsparcia, wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi, rozwijanie empatii, kształ-towanie partnerstwa we wspólnym działaniu.W ramach akcji przeprowadzono: kiermasz rzeczy małych i dużych, warsztaty dla nauczy-cieli i rodziców, warsztaty dla uczniów, aukcję w Kawiarni Nowa w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Kiermasz prowadzili uczniowie klasy VI c, przyjaciele Mateusza z III a oraz klasy II f i g, którzy zasilili kiermasz wytworami swojej pracy. Działania przeprowadzono pod czujnym okiem wychowawców. 27 lutego w Nowodworskim Ośrodku Kultury przy ul. Paderewskiego 1 a odbyła się aukcja. Licytowano m.in. książki z dedykacją: Marcina Prokopa, Doroty Wellman, Marka Niedźwiec-kiego, box z muzyką wybraną przez Wojciecha Manna i autografem dziennikarza, zdjęcia zna-nych sportowców z autografami, piłki z pod-pisami zawodników Legii Warszawa, koszulkę reprezentacji Polski w piłce nożnej z czasów Loe Beenhakker’a wraz z plakatem drużyny i au-tografami, książkę „Piłka nożna…” z podpisami współczesnych gwiazd boiska: R. Lewandow-skiego, J. Błaszczykowskiego, G. Krychowiaka, A. Milika, A. Boruca; piłkę do koszykówki z au-tografem Marcina Gortata, koszulkę z dedykacją siatkarek NOSiR, lokomotywę elektryczną PKP

Cargo, parasole Fultona m.in. taki model, jakiego używa Jej Królewska Mość Elżbieta II, płasko-rzeźbę, ozdobny dzwonek ceramiczny, bony na: masaż, usługę fryzjerską, manicure; maski afry-kańskie, stylowe, różowe okulary z logo Trójki.Najdłużej licytowano piłkę PUMY z podpisami zawodników Legii Warszawa. Wszyscy z niecier-pliwością oczekiwali na jej efekt. Każda kolejna wypowiedziana kwota była nagradzana gromki-mi oklaskami. Największą wartością, jaka padała na licytacji, było 1000 złotych, a najmniejszą 50 zł. Wszystkie wylicytowane kwoty będą prze-kazane na specjalne konto w formie darowizny na pomoc i ochronę zdrowia.Spotkanie rozpoczęła w imieniu organizatorów pani Ewelina Lipiec, witając zebranych, dzięku-jąc za okazywane wsparcie i zaangażowanie w pomoc Mateuszowi. O atmosferę zadbali: prowadzący aukcję pan Zdzisław Korczyński dzięki swej otwartości, humorowi i wspaniałej prezentacji przedmiotów, młode utalentowa-ne wokalistki Marta Moskwa, Zuzanna Wasilko, którym akompaniowali pan Dariusz Wasilko i Dominika Krupa. Na zakończenie wysłuchaliśmy minirecitalu Ka-roliny Prasał uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 2, która zachwyciła magią głosu i harmonią brzmienia jednej z własnych kompozycji. Wszystkie zebrane podczas akcji pieniądze zostały przekazane na konto Fundacji Dzie-ciom „Zdążyć z Pomocą”, w formie darowizny na pomoc i ochronę zdrowia ze wskazaniem

dla Mateusza Rogowskiego. Serdecznie dzię-kujemy za pomoc i wsparcie Dyrektorowi No-wodworskiego Ośrodka Kultury panu Krzysz-tofowi Borowskiemu, panu Jackowi Kosiorkowi pracownikowi Działu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.

Koszulka reprezentacji Polski w piłce nożnej z czasów Leo Beenhakker’a

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (16)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

NASZE MIASTO

16

ZOR RP z wizytą u ministra

4 lutego 2016 r. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Fałkowski – Podsekretarz Stanu w MON – spotkał się z przedstawicielami Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej: Prezesem Zarządu Głównego – płk. rez. Alfredem Kabatą i Wiceprezesem Zarządu Głównego Marcinem Ładą.

Rozmowy delegacji ZOR RP z wiceministrem Wojciechem Fałkowskim

Wiceminister Wojciech Fałkowski

Płk rez. Alfred Kabata przekazuje książkę swojego autorstwa wiceministrowi Wojciechowi Fałkow-skiemu

TEKST I FOTO MARCIN ŁADA WICEPREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY RP

Przedstawiciele ZOR RP poinformowali pana Ministra o bieżących działaniach or-ganizacji, planach na 2016 rok. Zapoznali

też pana Ministra z historią przedwojennego ZOR RP, który jako organizacja ogólnopolska rozpoczął działalność w 1922 r., a którego tra-dycje kultywuje nasze stowarzyszenie.Poinformowano Ministra W. Fałkowskiego, że obecny Związek Oficerów Rezerwy Rzeczy-pospolitej Polskiej, który nosi dokładnie taką samą nazwę jak organizacja przedwojenna, powołany został do życia w 2012 r. Zrzesza ofi-cerów i podoficerów rezerwy, kombatantów II wojny światowej oraz osoby cywilne, którym drogie jest działanie dla Polski, upamiętnianie bohaterskich czynów oficerów i żołnierzy II Rzeczypospolitej i praca społeczna dla Polski.Jak podkreślili prezesi ZOR RP, organizacja kon-centruje się na działaniach upowszechniających historię Polski i chwałę oręża polskiego, prowa-dzi działania o charakterze proobronnym, a także opiekuje się kombatantami. Związek w swoich szeregach zrzesza kombatantów (najstarszy kpt. Andrzej Rak ma 102 lata) należących m.in. do Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-jowej i Szarych Szeregów. Pan Minister wyraził

gotowość do spotkania z matuzalemem naszej organizacji w możliwie niedługim czasie. Przekazano panu Ministrowi, że członkowie ZOR RP są autorami książek historycznych, prowadzą wykłady i prelekcje, organizują: rajdy historycz-ne, ogólnopolskie i regionalne konkursy dla młodzieży, akcję „Zapal pamięć” i samodzielnie lub we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi uroczystości patriotyczne. Podkreślono, że efektem pracy społecznej człon-ków ZOR RP i jego Zarządu Głównego w Warsza-wie są m.in.: Aleje Dębów Katyńskich, pomniki upamiętniające bohaterstwo żołnierzy polskich, a także renowacje cmentarzy wojennych w róż-nych miejscach Polski. Przykładem mogą być tu chociażby: Aleja Dębów Katyńskich w Starych Babicach (29 drzew), Dęby Katyńskie w No-wym Dworze Mazowieckim, Lublinie, Puławach, 2 pomniki w Murnau (Niemcy, Bawaria) upa-miętniające 5 tys. polskich oficerów przebywają-cych tam w niewoli, w Oflagu VIIA, pomnik Mar-szałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, kapliczka Matki Bożej Katyńskiej w Starych Babicach, renowacja cmentarzy wo-jennych w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym, tablice pamiątkowe i pomnik w Puławach.

Poinformowano pana Ministra również o tym, że 20 września 2015 r. ZOR RP otrzymał sztandar ufundowany przez Wiesława Jana Prusieckiego – właściciela cytadeli Twierdzy Modlin, a którego Rodzicami Chrzestnymi są: pani Minister Anna Maria Anders – Sekretarz Stanu i Prezes ŚZŻAK pan prof. dr hab. Leszek Żukowski.Przedstawiciele ZG ZOR RP zadeklarowali chęć zacieśnienia dalszej współpracy z MON i współ-udział w organizowaniu różnych przedsięwzięć patriotycznych. Rozwijaniu współpracy sprzyjają porozumienia o współpracy z MON (z 2014 r.) i z wieloma jednostkami i instytucjami wojsko-wymi.Spotkanie z Ministrem Wojciechem Fałkowskim upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze. Pod-czas spotkania Prezes ZG ZOR RP podarował panu Ministrowi książkę swojego autorstwa pt. „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazo-wieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicz-nego zamordowani w Katyniu i w Charkowie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele De-partamentu Komunikacji Społecznej: Zastępca Szefa Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem – płk Tomasz Szewczyk i starszy specjalista tego Oddziału – Agnieszka Orzechowska.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (17)

FAKTY NOWODWORSKIE WYDARZENIA

17

TEKST MART YNA KORDULEWSKA FOTO JACEK KOSIOREK

O Żołnierzach WyklętychW Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się wyjątkowa lekcja historii dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta.

W tematykę spotkania wprowadziła zebranych młodzież z Zespołu Szkół nr 2. Ponieważ żyli prawem wilka,

historia o nich głucho milczy – tak pisał o „Żoł-nierzach Wyklętych” Zbigniew Herbert. Słowami poety zaczęli uczniowie z Długiej. Przypomnieli fakty historyczne dotyczące Żołnierzy Wyklętych oraz okoliczności ustanowienia święta. Potem wszyscy obejrzeli spektakl Teatru Telewizji Pseu-donim „Anoda”, który przedstawia historię aresz-towania i śmierci porucznika Jana Rodowicza, legendarnego żołnierza batalionu „Zośka”, boha-tera „Kamieni na szaniec”. Po wojnie podjął on studia na Politechnice Warszawskiej, będąc jed-nym z animatorów integracji środowiska byłych żołnierzy batalionów „harcerskich” AK. Areszto-wany w Wigilię 1948 roku przez komunistyczną bezpiekę na podstawie sfałszowanych oskarżeń, został poddany brutalnemu śledztwu. 7 stycznia 1949 roku zginął w niewyjaśnionych okoliczno-ściach w gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej. Dopiero w wolnej Polsce – w sierpniu 1991 roku roz-poczęto śledztwo w sprawie wyjaśnienia jego śmierci. W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli: Starosta – Magdalena Biernacka, Wicestarosta – Paweł Calak, Burmistrz – Jacek Kowalski i Prze-wodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (18)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

PODRÓŻE

18

TEKST I FOTO ZESPÓŁ LOT TRZECH RZEK

TEKST I FOTO ZESPÓŁ LOT TRZECH RZEK

Trzy rzeki na filmowo

FIT – Formularz Informacji Turystycznej

Lokalna Organizacja Turystyczna w marcu 2012 roku przeprowadziła konkurs „Trzy rzeki na filmowo”, który polegał na nadesłaniu nam jak najdłuższej listy tytułów produkcji filmowych (filmy fabularne, seriale, filmy dokumentalne, teledyski, przedstawienia teatru telewizji) realizowanych na obszarze gmin członkowskich LOT Trzech Rzek.

Bądź FIT na wiosnę, czyli słów kilka o nowym narzędziu wspierającym rozwój turystyki w regionie.

Zwycięzca nadesłał sześćdziesiąt kilka tytu-łów. Po weryfikacji i zestawieniu wszystkich

nadesłanych tytułów otrzymaliśmy listę blisko 80 produkcji realizowanych u „nas”. Większość z nich powstała w Nowym Dworze Mazowiec-kim, a ściślej w Twierdzy Modlin. Poza Nowym Dworem na filmowej liście pojawiły się też po-zostałe gminy członkowskie. Tu jednak skupimy się na NDM. Chcielibyśmy zaproponować czy-telnikom Faktów wycieczki po nowodworskich plenerach filmowych. W każdym z kolejnych odcinków cyklu przedstawimy jedno miejsce gdzie kręcono. Powiemy co, powiemy kiedy.

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek rozpoczęła pracę nad moderniza-

cją bazy informacji turystycznej regionu. Działanie jest kilkustopniowe. Zaczynamy

od kompletnej inwentaryzacji zasobów tu-rystycznych – w pierwszej kolejności kon-centrujemy się na gminach członkowskich, tj. na obszarze naszego działania. Nie startuje-my od zera, ponieważ taką bazę prowadzimy już od kilku lat i systematycznie ją aktuali-zujemy. Potencjał produktu jest jednak tak duży, że postanowiliśmy zmienić podejście do informacji turystycznej i wprowadzić zu-pełnie nowe standardy, które wzbogacimy szeregiem innowacyjnych rozwiązań. Pierwszego dnia wiosny ruszył Formularz In-formacji Turystycznej, czyli nowe narzędzie, które umożliwi nam szybkie przyjmowanie zgłoszeń do bazy oraz wesprze pracę naszych ankieterów w terenie. Jak to wygląda w prakty-ce? Każdy, kto zechce umieścić w naszej bazie swoją aktywność turystyczną, może to zro-bić za pośrednictwem strony www.fit.3rzeki.pl. Wypełniony formularz zweryfikuje nasz

konsultant. Jego zadaniem będzie ewentu-alne uszczegółowienie oferty, właściwe jej skategoryzowanie i umówienie się na wizytę w terenie. Na tym etapie będziemy wyko-nywać zdjęcia, sporządzimy krótki materiał filmowy i rozszerzymy opis aktywności. Do osób, które nie skorzystają z formularza, dotrzemy osobiście przy wsparciu koordyna-tora odpowiedzialnego za teren konkretnej gminy. Równolegle pracujemy nad samą bazą, systemem identyfikacji w terenie i pozyskiwa-niem partnerów, którzy pomogą nam w pro-mocji finalnej wersji bazy. Zakładamy, że cały proces potrwa około 12 miesięcy. Mamy na-dzieję, że jego zwieńczeniem będzie wydanie przewodnika. Efekty naszej pracy już niedługo będzie moż-na podglądać na www.3rzeki.pl. Tymczasem zachęcamy Państwa do skorzystania z Formu-larza Informacji Turystycznej.

Zaczynamy od, no właśnie, nie od Twierdzy, a od stacji kolejowej w Modlinie. Tu w roku 2001 kręcono sceny do filmu „Tam i z po-wrotem” .To historia rozgrywająca się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Ceniony chirurg, były żołnierz AK, marzy o wyjeździe do An-glii, by móc zobaczyć żonę i córkę. Jeden z pacjentów, kolega z partyzantki, propo-nuje mu współudział w napadzie na bank, zakończony ucieczką na zachód. W filmie, oprócz peronu stacji w Modlinie, wykorzysta-no również ulicę Mieszka I i wnętrze dworca

(scena z przejmującym wykonaniem piosen-ki Stanisława Staszewskiego Inżynierowie z Petrobudowy). Oglądając film możemy się przekonać, jak wyglądała stacja kolejowa przed remontem.Na zakończenie pytanie. Jak w filmie „Tam i z powrotem” nazywała się stacja kolejowa, którą zagrała stacja w Modlinie? Dla pierwszej osoby, która nadeśle poprawną odpowiedź na adres [emailprotected], mamy drobny upo-minek. W kolejnym numerze opowiemy o plenerze w centrum miasta.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (19)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE BLIŻEJ HISTORII

19

W styczniu 1916 r. w Warszawie powo-łano do istnienia Radę Opiekuńczą Powiatu Warszawskiego. Nakładała

ona na zakładane w poszczególnych miejsco-wościach Rady Miejscowe obowiązek tworze-nia komisji rejestracji strat wojennych. Dzięki pracującym w niej ludziom oraz zachowanym statystykom i obwieszczeniom rządowym wie-my, jak wyglądał Nowy Dwór przed stu laty.Był dużo mniejszy niż w tej chwili, mie-rzył 300 mórg, czyli około 16 km2 [obecnie 28,27 km2]. Trudno powiedzieć ilu w 1916 r. było nowodworzan. Różne źródła podają roz-maite liczby od 7012 do 8503 osób. Członko-wie Rady twierdzili, że z 7400 mieszkańców od wybuchu I wojny ubyło z miasta około 2000 osób. Był to skutek nie tylko walk, ale również wysiedleń. Rząd rosyjski na wieść o wojnie na-kazał bowiem ewakuację urzędników i osób związanych z armią carską, administracją, prze-mysłem i rolnictwem. Wysiedlono również lud-ność pochodzenia niemieckiego i żydowskiego jako potencjalnych współpracowników armii niemieckiej. Wojna generowała również pew-ne typowe zjawisko demograficzne. W 1913 r. w Nowym Dworze urodziło się 208 dzieci i zmar-ły 124 osoby, w roku 1916 było tylko 127 urodzin i 144 zgony. Procent śmiertelności w stosunku do urodzin wzrósł z niecałych 60% do ponad 113%. Prawie o połowę w stosunku do czasów przedwojennych zmniejszyła się też liczba za-wieranych małżeństw.W 1916 r. nowodworzanie trudnili się głównie drobnym handlem i rzemiosłem, z czego bar-dzo popularnym było koszykarstwo. Niewielki

procent mieszkańców stanowili robotnicy za-trudnieni w fabryce fajansu, młynie i 2 tarta-kach. W mieście były 2 szkoły, jedna gminna, druga prywatna. Ta ostatnia należała do parafii ewangelickiej. W sumie dzieci uczęszczających do obu szkół było 360. Od kilkudziesięciu lat działała straż ogniowa, która właśnie w 1916 r. stała się członkiem nowo powstałego Związku Floriańskiego.Nowy Dwór w 1916 r. nie robił dobrego wraże-nia. Podczas walk w 1915 r. zniszczono około 50 domów i część ogrodzeń. Jeszcze gorzej wyglądała Twierdza. Podróżny przepływający u jej podnóża w sierpniu 1916 r. pisał: „Tutaj, gdzie Narew wpada do Wisły, a parowiec od-chodzi do Pułtuska, widnieją setki jam okiennych spalonej cytadeli Modlina …. Naokoło kominy zatopionych parowców, filary zburzonych mo-stów przypominają wojnę.”Przez miasto przechodziły oddziały wojskowe, a sąsiedztwo Twierdzy powodowało, że było ono narażone na „znaczne szkody czynione przez wojska podczas postojów i przemarszów”. Dodatkowym obciążeniem dla nowodworzan były osoby uciekające przed działaniami wo-jennymi lub wracające z rejonów internowania. „Przez Nowy Dwór przeciągnęło około 40 000 zbiegów”. Ponadto obie walczące armie – ro-syjska i niemiecka stosowały rekwizycje i roboty przymusowe. Rządy niemieckie to także szereg nowych za-rządzeń administracyjnych. Niemiecki gene-rał – gubernator Urlich Reinhold von Etzdorf co prawda zatwierdził w 1916 r. nowy zarząd miasta Nowy Dwór, ale równocześnie określił

wysokość podatku mieszkaniowego. Płacono je-dynie za domy, w których wynajmowano lokale te, które zamieszkiwała tylko rodzina właściciela nie podlegały opodatkowaniu. Opłata zależa-ła od kwoty jaką właściciel domu otrzymywał za wynajem. Postanowienie wydaje się całkiem logiczne, lecz w zaistniałych wówczas warun-kach domów zajętych tylko przez właściciela praktycznie nie było. Gdzieś przecież trzeba było ulokować tych, których domy zostały zniszczone i uciekinierów.Wojenny czas wprowadzał ograniczenia w prze-mieszczaniu się. Wyjazd do Warszawy wymagał przepustki. Przy jednorazowej, jednodniowej wyprawie opłatę 30 fenigów pobierano w po-sterunkach umieszczonych na granicach miasta. Nowodworzanie mogli jednak zakupić specjal-ną miesięczną przepustkę w komendanturze w Modlinie i w Nowym Dworze. Właścicieli łodzi, czółen i tratw i innych środków transportu wodnego, których w mieście było wielu, dotknęły znaczne obostrzenia. Cały sprzęt pływający musieli zgłosić w komendanturze w Modlinie. Zabroniono przewożenia osób z jednego brzegu na drugi. Rybacy musieli otrzymać pozwolenie na rybołówstwo, którego numer należało namalować na dziobie łódki. Podczas połowów zobowiązani byli posiadać przy sobie odpowiednie dokumenty. Rybacy mieli ponosić odpowiedzialność za niekontro-lowane używanie ich łodzi. Zobowiązani zostali do takiego ich cumowania, by nikt obcy nie mógł z nich skorzystać. Wojna trwała nadal. Nowy okupant najwyraźniej obawiał się dzia-łalności szpiegów.

Nowy Dwór w 1916 r. TEKST M. MOŻDŻYŃSKA

Według świadków jeszcze wiele miesięcy

po opuszczeniu Twierdzy przez Rosjan przejezdnych

straszyły wypalone pomieszczenia modlińskiej

cytadeli.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (20)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl20

FAKTY NOWODWORSKIEBLIŻEJ PRZYRODY

TEKST I FOTO JERZY WYSOKIŃSKI

Gołąb miejski, czyli miejska forma gołębia skalnego

(Columba livia forma urbana)

Pochodzi od gołębia skalnego gniazdu-jącego głównie na skałach otaczających basen Morza Śródziemnego. Udomo-

wienie nastąpiło około 4000 lat p.n.e. W mia-stach Europy pojawił się prawdopodobnie przez zasiedlenie miast w tamtym obszarze, a potem poprzez ekspansję innych aglomeracji. Część obecnych populacji pochodzi wtórnie od gołębi domowych, które uciekły z hodow-li. Ponieważ rasy gołębi domowych również pochodzą od gołębia skalnego, obie formy są bardzo podobne do siebie. Część ptaków formy miejskiej wygląda identycznie jak ptaki dzikie, charakteryzuje się dwoma czarnymi paskami na skrzydłach oraz białą plamą na dole grzbietu. Niektóre osobniki mają bardzo zmien-ny wygląd z powodu mieszania się z różnej barwy rasami gołębi domowych. Gołąb miej-ski nie występuje w naturalnych siedliskach poza terenami zurbanizowanymi. Nie można go też uznać za ptaka domowego, gdyż jego populacje regulowane są w sposób naturalny, jak u innych dzikich gatunków ptaków. Wystę-puje w miastach całej Polski. Najliczniejszy jest w największych miastach kraju. Wybiera tam najczęściej starą zabudowę. Głos gołębia miejskiego stanowi gruchanie – głębokie i dudniące „gruu”. Często powtarzają je samce podczas toków. Młode gołębie pisz-czą – domagając się karmienia (nawet gdy już są wypierzone i latają w obecności gołębi doro-słych). Ptaki przeżywają średnio 3 lata. Pożywie-nie stanowią różnego rodzaju nasiona i owoce (w mieście odpadki), również żołędzie, jagody, drobne ślimaki. Żeruje na terenach piaszczy-stych lub porośniętych niską roślinnością ziel-ną. Długość ciała ptaka wynosi ok. 31–34 (36) cm, rozpiętość skrzydeł 60–65 cm. Jest więc on nieco mniejszy od grzywacza, lecz wyraźnie większy od sierpówki. Istnieją obok siebie różne formy barwne. Gołębie są ptakami osiadły-mi. Przebywają całe życie w jednym miejscu. Czasami, gdy w okolicy miasta znajdują się pola uprawne bogate w źródła pokarmu, wy-konują regularne codzienne przeloty do tych miejsc, uważnie obserwują okolicę. Gołębie miejskie mogą składać jaja w ciągu całego roku, jeśli tylko warunki termiczne i dostęp-ność pokarmu pozwalają na wyprowadzenie lęgu. Zwykle gniazdują kolonijnie na budyn-kach – na strychach, poddaszach, parapetach, balkonach, wieżach kościelnych itp. Gniazdo

stanowi płaska platforma z gałązek o ażurowej konstrukcji. Są bardzo odważne, nie boją się lu-dzi. Szczególnie ptaki odchowane blisko ludzi, kontynuują zakładanie gniazd i wychowanie piskląt w bezpośredniej bliskości człowieka. Obserwowałem jak młode gołębie „anektują” miejsca swojego ubiegłorocznego wyklucia i wychowu na obszar budowy tegorocznych gniazd tak, że trudno je stamtąd w później-szych latach przepędzić (np. na balkonach). Za-chodzi więc wyjątkowo szybka synantropiza-cja. Szczyt lęgów przypada między kwietniem, a sierpniem. Jedna para wyprowadza 1–2 lęgi w roku, czasami do 4 lęgów. Gołębie składają 2 jaja barwy białej, wysiadują je na zmianę przez 16–19 dni, a młode przebywają w gnieździe 25–37 dni. W pierwszych dniach po wykluciu rodzice karmią młode wydzieliną wola, czyli tzw. ptasim mleczkiem.Większość przypadków śmierci gołębi w mie-ście powodowana jest ruchem samochodów. Wśród przejechanych lub uderzonych ptaków znaczna część to osobniki chore, młode, nie-zdolne do latania, czyli takie, których zdolność do przeżycia została ograniczona również przez inne przyczyny. Występowanie dużych zagęsz-czeń gołębi, a zwłaszcza żywienie się ich stale w jednym miejscu, w którym gromadzą się także ich odchody, sprzyja rozpowszechnianiu się chorób zakaźnych i pasożytów. Stwierdzono u ptaków objawy paratyfusu (salmonellozy) lub drożdżycy (kandydozy). W przypadku pa-ratyfusu symptomy choroby to krętogłów oraz zaburzenia koordynacji ruchów. Oczywiście w takim stanie ptak nie może latać ani żerować – pozostawiony na ulicy skazany jest na śmierć. Drożdżyca, której objawem jest narastanie białawego nalotu wewnątrz dziobka i gardła, powoduje zablokowanie przewodu pokarmo-wego i utrudnia odżywianie się. Choroba ta ata-kuje szczególnie młode osobniki latem. Niektó-re gołębie bywają nosicielami różnorodnych pasożytów zewnętrznych lub wewnętrznych. Z pasożytów zewnętrznych są to dość często kleszcze, zwane obrzeżkami gołębimi oraz wszoły. Żywiąc się krwią, mogą one przenosić różne choroby. Wszoły np. przenoszą tasiemca ptasiego. Rzadko spotyka się przypadki celowe-go zabijania gołębi przez ludzi. Również rzadko słyszy się o celowym truciu gołębi. Niektóre zwierzęta drapieżne, np. koty, kuny czy pustuł-ki, polują przede wszystkim na młode gołębie

w gniazdach. Ponieważ zjadają je niemal w ca-łości, trudno ocenić rozmiary tego zjawiska. Liczebność populacji w Polsce szacowana jest na ok. 100–250 tysięcy par. Zbyt duża liczebność gołębi nie jest korzystna ani dla samych ptaków, ani dla żyjących w są-siedztwie ludzi, może być powodem przeno-szenia niektórych pasożytów. W wielu dużych miastach świata próbowano drastycznych metod ograniczania populacji gołębi. Jednak nigdzie nie przyniosło to pożądanego efektu, a czasami wręcz powodowało zwiększenie się liczby tych ptaków. Wydaje się, że najsku-teczniejsze jest równoczesne stosowanie kilku humanitarnych metod. Przede wszystkim nale-ży zmniejszyć ilość ogólnodostępnego poży-wienia na ulicach oraz zaprzestać dokarmiania (ewentualnie poza okresem śnieżnej zimy). Balkony i wnęki budynków można chronić przed gołębiami poprzez wywieszenie siat-ki (niezbyt giętkiej, tak by nie wplątywały się w nią ptaki). Niektórzy radzą nad balkonem zaczepić kilka krążków płyt CD, a odbite od nich światło odstraszy ptaki. Gołębie kierują się na-turalnym instynktem i wystrzegają się miejsc, które kojarzą im się z zagrożeniem. Lepiej nie przyzwyczajać ptaków do miejsc pełniących zwykle funkcje użytkowe, jak skwery z ławkami, chodniki, balkony, parapety okien. Jeśli raz osie-dlą się na jakimś terenie, uparcie do niego wra-cają, próbują odzyskać je na budowę gniazd. Są pod tym względem są wręcz zaborcze. Walcząc z gołębiami, zadbajmy jednocześnie o porządek i szczelność śmietników oraz innych potencjalnych źródeł pokarmu.Dokarmiając gołębie miejskie (robi to wiele osób), pamiętajmy o higienie. Pokarmu nie powinno się rzucać bezpośrednio na brudne podłoże. Nie można podawać ptakom pie-czywa skwaśniałego lub pokrytego pleśnią. Wodę należy wymieniać na czystą. Z miejsca podawania pokarmu trzeba usuwać pożywie-nie stare – już zepsute oraz gołębie odchody. Straszyć i płoszyć ptaki można, ale nie trzeba ich zabijać. Gołębie miejskie podlegają czę-ściowej ochronie. Oznacza to, że za niszczenie gniazd, zabijanie piskląt i dorosłych podlegamy karze grzywny. Gołębie miejskie to nie jedyny gatunek go-łębi zasiedlających miasta, bo oprócz nich są jeszcze grzywacze i sierpówki (synogarlice tureckie).

Z wiosną rozpoczynamy nowy dział w naszym miesięczniku – Bliżej Przyrody. Kilka artykułów o ptakach nadesłał nam pan Jerzy Wysokiński zatem

w tym miesiącu poznajmy bliżej gołębia miejskiego.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (21)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUKACJA

21

Uczniowie mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami policji i psychologiem

na temat właściwego zachowania na maso-wych imprezach sportowych i kulturalnych. Poznali dzięki temu przepisy regulujące bez-pieczeństwo i porządek na terenie obiektów sportowych. Ciekawym elementem wykładu był film pokazujący niewłaściwe postawy kibiców. Policjanci opowiedzieli o swojej pracy, przy-bliżyli zadania tzw. spotersa, czyli osoby, która prowadzi rozmowy z klubami sportowymi, ich kibicami i policją. Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzili też sam stadion. Mogli wejść do cen-trum monitoringu i spojrzeć na obiekt sporto-wy okiem wielu kamer. Wyjazd przyniósł wiele ciekawych doświadczeń i pozwolił zebrać dużą wiedzę na temat bycia prawdziwym kibicem.

Dzieci z ogromnym zaciekawieniem słuchały opowiadań pana Marcina (ratownika), na te-

mat udzielania pierwszej pomocy osobom, które wpadły do wody. Słuchali przestróg związanych z zabawami na zamarzniętych rzekach. Do-wiedziały się, że najbardziej niebezpieczny jest świeżo powstały lód, który ma jeszcze małą grubość i twardość, a także, że na lodzie po-wstałym na jeziorach, rzekach, stawach nie ma miejsc bezpiecznych. Dzieci mogły zoba-czyć jak wygląda strój ratownika gotowego do akcji. Ubrany jest w kombinezon, gumo-we buty oraz kamizelkę ratunkową do której doczepiona jest lina asekurująca ratownika. Zapoznali się ze sprzętem ratowniczym: kami-zelką ratunkową, kołem ratunkowym, rzutkami, dodatkowymi linami.Dzieci, po zakończonym spotkaniu, wszystkie jednogłośnie stwierdziły, że chcą zostań RA-TOWNIKAMI, aby w przyszłości mogły pomagać innym ludziom.

Pani Małgosia przekazała dzieciom podstawowe zasady, których należy

przestrzegać podczas zimowych zabaw. W szczególności zwróciła uwagę na wybór bezpiecznego miejsca do zabawy. Dzie-ci dowiedziały się, że nie należy zjeżdżać na sankach w pobliżu ruchliwych ulic, a także wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne. Ponadto pani funkcjonariuszka przestrzegła małych słuchaczy przed zagrożeniami jakie mogą wystąpić podczas zabawy śnieżkami, zwracała w szczególności uwagę na to, aby nie rzucały śnieżkami w głowę innych osób oraz w przejeżdżające samochody. Dzieci zostały również pouczone, aby uważały

na takie niebezpieczeństwa jak zwisające z budynków sople lodu.Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z ak-tywnym udziałem dzieci. Pani Małgosia, w ła-two przyswajalny dla małego słuchacza spo-sób, przekazała wiele pożytecznych informacji. Po tym spotkaniu już każde dziecko będzie znało m.in. odpowiedź na pytanie: Jaki jest numer alarmowy? Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały edukacyjne kolorowanki, odblaskowe naklejki oraz odblaskowe kamizelki. Bardzo dziękujemy pani Małgosi za wizytę w naszym przedszkolu, a wszystkim dzieciom życzymy udanych i bez-piecznych ferii.

TEKST MAGDALENA JURKIEWICZ FOTO EWELINA SZCZYGIEŁ I KINGA KUCZKOWSKA

TEKST MARTA SIUDA FOTO M. JURKIEWICZ

Kibice z Twierdzy

OSP – ratownicy wodni w PP4

Spotkanie ze Strażą Miejską

W grudniu 2015 r. klasa I c wybrała się wraz z opiekunami paniami Justyną Paszkiewicz i Kamilą Czekajło na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Celem wyjazdu było spotkanie w ramach programu profilaktycznego „KIBIC”, które odbyło się na Stadionie Miejskim Klubu Sportowego Polonia.

19 stycznia do Publicznego Przedszkola nr 4 zawitali Ratownicy Wodni z OSP z Nowego Dworu Mazowieckiego, aby opowiedzieć o zawodzie jaki wykonują i zaprezentować potrzebne akcesoria do ratowania życia ludziom.

12 stycznia przedszkolaki z Twierdzy gościły strażniczkę miejską panią Małgorzatę Wójcik. Spotkanie odbyło się pod hasłem ,,Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych”. Tematem spotkania było bezpieczne poruszanie się po drodze, a także zachowanie bezpieczeństwa podczas aktywnej zabawy na świeżym powietrzu.

TEKST WIKTOR GRABOWSKI FOTO JUST YNA PASZKIEWICZ

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (22)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

22

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością za-proszeni goście: Burmistrz miasta pan Jacek

Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Bisialski. Studniówka rozpoczęła się od akademii przygotowanej przez naszych lice-alistów, podczas której podziękowali nauczycie-lom za cierpliwość i trud włożony w nauczanie.

Następnie maturzyści zatańczyli tradycyjnego poloneza, którego trenowali wiele dni pod kie-runkiem pani Agnieszki Wójcik. Na koniec pan Dyrektor Zdzisław Szmytkowski podziękował maturzystom za akademię oraz wszystkim odpowiedzialnym za organizację wydarzenia. Zabawa trwała do białego rana.

Podczas obozu zapewniono uczestnikom atrakcyjny program realizowany pod kierun-

kiem kadry pedagogicznej: B. Siwek, A. Biegaj, oraz E. Napiórkowskiej. Upowszechniano spor-ty zimowe, dzięki wszechobecnej zimie, która na nasze szczęście nie opuściła tamtych stron. Uprawialiśmy narciarstwo w grupach początku-jącej i zaawansowanej oraz snowboard w gru-pie początkującej na stokach w miejscowości Suche – Poronin, Murzasichle, Białce Tatrzań-skiej na Kotelnicy oraz poza granicami kraju, po stronie słowackiej w kompleksie narciarskim Bachledowa Dolina. Ponadto uczestnicy obozu uczestniczyli w grach i zabawach na śniegu oraz w kuligu z pochodniami, ogniskiem i pie-czeniem kiełbasek.Współdziałanie w grupie, rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw, rozładowywanie napięć, to dążenia które do-minowały podczas wszelkich działań. Pracy ze-społowej i profilaktycznej sprzyjał relaks, którego nie zabrakło podczas kąpieli z elementami re-habilitacji i odnowy biologicznej w termalnych basenach w Szaflarach oraz na Bani w Białce Tatrzańskiej, kręgielni w Zakopanem czy pod-czas wspólnych zjazdów na oponkach po torze lodowym. Wiele radości i zabawy dostarczyła wizyta w labi-ryncie zbudowanym przez górali z kostek lodo-wych u podnóża Wielkiej Krokwi, rozpostartym na powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadrato-wych, zgłoszonym do pobicia rekordu Guinessa w swojej kategorii.Podczas obozu nie zabrakło także innych atrak-cji, które zapewniła nam obecność w Zakopa-nem na Krupówkach, gdzie oprócz tradycyj-nych pamiątkowych zakupów uczestnicy obozu poszukiwali elementów folkloru góralskiego,

TEKST I FOTO KIEROWNIK OBOZU B. SIWEK

Studniówka licealistów z Twierdzy Modlin

Byliśmy w górach. Choć u nas wiosna, tam zastaliśmy prawdziwą zimę…

30 stycznia 2016 roku o godzinie 19:00 odbyła się studniówka klasy III A LO. Na miejsce imprezy wybrana została sala bankietowa Hotelu Royal.

podziwiali panoramę Tatr, poznali architekturę i styl góralski.W ośrodku natomiast dodatkowo czas wypeł-niały rozgrywki tenisa stołowego, piłkarzyki oraz konkursy plastyczne, matematyczne czy popisy umiejętności tanecznych dla których inspiracją było zaproszenie do naszego ośrodka kapeli góralskiej.Każdy uczestnik obozu otrzymał pamiątkowe gadżety, a laureaci konkursów zdobyli tema-tyczne nagrody.Dziękujemy władzom miasta za dofinansowanie naszego zadania, Prezesowi UKS REDUTA panu S. Krzeczkowskiemu za pomoc w organizacji przedsięwzięcia oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół panu Z. Szmytkowskiemu za wsparcie, a także rodzicom, którzy sprawili swoim pociechom wiele radości.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych grupa 26 dzieci i młodzieży uczestniczyła w obozie profilaktyczno-sportowym w miejscowości Poronin – Stasikówka.

TEKST I FOTO JACEK TOPCZEWSKI

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (23)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUKACJA

23

Wszystkie dzieci na czas zabawy przeista-czają się w najprzeróżniejsze postacie

znane z bajek, baśni, filmów, a nawet komik-sów. Pod jednym dachem można spotkać takie postacie jak: Spider-Man, Batman, piraci, a także Pszczółka Maja, Myszka Miki, najcu-downiejsze wróżki, najpiękniejsze królewny oraz dzielnych policjantów i strażaków. Bal karnawałowy dlaprzedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wie-le tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu prze-żyć iradości. I tak też było i w tym roku w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza. 29 stycznia sala gimnastyczna zamieniła się w scenę teatralną, na której można było po-dziwiać piękne kostiumy i dekorację. Zanim jednak rozpoczęliśmy wspólną karnawałową zabawę, na nasze przedszkolaki i dzieci z od-działu „0” SP czekała niezwykła niespodzianka w postaci teatrzyku. Ale chwileczkę, gdzie zniknęły nasze panie. Przestawienie nie może się przecież rozpocząć, gdy widownia nie jest w komplecie. Nagle przy dźwiękach wiosenne-go lasu pojawiła się Sowa, ale była to niezwykła sowa, gdyż mówiła głosem pani Oli z „Żabek”. Potem wyskoczyła pani Magda, pani Paulina i pani Kinga i już wiedzieliśmy, kim są akto-rzy w przedstawieniu. Ponadto zobaczyliśmy panią Anię i panią Olę z „Zajączków” w roli Jasia i Małgosi, panią Ewelinę jako dzielnego Gajowego z „czerwonego Kapturka” oraz panią

21 i 22 stycznia w naszym przedszkolu był obchodzony wyjątkowo przez przedszko-

laków. Każda z grup przygotowała niespo-dziankę dla swoich najbliższych w postaci pięknego występu artystycznego oraz drob-nego upominku własnoręcznie zrobionego. Każdy przedszkolak ze wszystkich sił starał się piosenką i wierszem podziękować seniorom za troskę, zabawę, dobre słowo i wpajane zasady moralne. W pięknie udekorowanych salach przedszko-laki mogły zaprezentować swoje umiejętno-ści wokalne, recytatorskie i taneczne. (…) Przedszkolaki zabrały swoich gości w krainę pełną pięknych dźwięków, kolorów i radości. (…) Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do zabawy przy wesołej muzyce. I tak wnuki z babciami i dziadkami zatańczyli m.in. „ka-czuchy”, „krasnoludka” czy „dwóm tańczyć się zachciało”. (…) Potem przyszedł czas na słodki poczęstunek – tort, który upiekła pani kuchar-ka. Warto troszczyć się o to, by Dzień Babci i Dzień Dziadka stały się wspaniałą okazją do pielęgnowania rodzinnych uczuć.

Martę jako jednego z siedmiu krasnoludków. Spektakl pod tytułem „Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło” pokazał naszym milusińskim, że bajka bez złego charakteru jest nieciekawa i nudna. Świadczy o tym nawet fakt, że pozytywni bohaterowie zaczęli tęsknić za wilkiem, Baba Jagą i złą królową. „Czerwony Kapturek”, „Królewna Śnieżka” czy „Jaś i Małgo-sia” to bajki znane wszystkim dzieciom, dlate-go nasze przedszkolaki nie miały problemów z rozpoznaniem i nazwaniem poszczególnych postaci. Po gromkich brawach dla gry aktorskiej kadry pedagodicznej, słowach podziękowania od pana Dyrektora Zdzisława Szmykowskiego i Wicedyrektor Ireny Wiśniewskiej rozpoczę-liśmy karnawałową zabawę. Na sali podczas pląsów zrobiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy, mimo chwilowego zmęczenia. Przebierańcy świet-nie bawili się , uczestnicząc z wielką ochotą we wspólnych zabawach, a skoczna i rytmicz-na muzyka zachęcała do tańca. Bal odbył się w cudownej atmosferze, wypełnionej uśmie-chami i wypiekami na twarzy. Dzieci bawiły się wesoło, każdy mógł zatańczyć najbardziej wymyślne tańce przy pięknej muzyce. Taka zabawa odbywa się w naszym przedszkolu co roku i co roku towarzyszą jej niesamowite emocje i niezapomniane przeżycia szczególnie tych najmłodszych. Uwieńczeniem doskonałej zabawy był poczęstunek, który czekał na dzieci w salach na pięknie nakrytych stołach. Zo-baczymy, czym zaskoczy nas karnawał w na-stępnym roku.

TEKST K. KUCZKOWSKA FOTO M. KACZMAREK

TEKST K. KUCZKOWSKA FOTO N. WAWRZYCHA

Zabawa karnawałowa w PP4

Dzień Babci i Dziadka w PP4

Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. Ta wyjątkowa okazja to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla nich. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. To wyjątkowe święto pozwala uzmysłowić dzieciom jak wielką rolę babcie i dziadkowie odgrywają w naszym życiu, a przede wszystkim jak wielką miłością i cierpliwością potrafią nas obdarować.

Karnawał to wyjątkowy czas wypełniony muzyką i zabawą, gdzie nieodłącznym elementem tego specyficznego okresu są bale karnawałowe.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (24)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

24

W Zespole Szkół w Twierdzy Modlin uczczo-no pamięć tych bohaterów. Pierwszym

etapem uczczenia pamięci bohaterów tam-tego okresu była wystawa, która została przygotowana przez Jacka Topczewskiego. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i historii został wyświetlony film pt. „Żołnierze Wyklę-ci” zrealizowany przez Wincentego Ronisza. Uczniowie z gimnazjum i z liceum z ciekawo-ścią i skupieniem oglądali film, który pozwolił im lepiej zrozumieć sytuację polityczną tam-tych lat. Ostatnim punktem obchodów był apel Dyrektora Zespołu Szkół pana Zdzisława

Szmytkowskiego, który zachęcał wszystkich mieszkańców naszego osiedla do zapalenia świeczki w celu oddania hołdu i pamięci Żoł-nierzom Wyklętym. Do inicjatywy Dyrektora przyłączył się proboszcz Parafii św. Barbary ks. Janusz Nawrocki. Mamy nadzieję, że uczniowie naszego Ze-społu poszerzyli swoją wiedzę o Żołnierzach Wyklętych i dzięki temu będą starali się dalej pielęgnować narodowe tradycje. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tych obchodów.

TEKST I FOTO K. KUCZKOWSKA

TEKST I FOTO JACEK TOPCZEWSKI

DELFINKI z PP4 w muzeum

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Każdy zna jakąś historię prawdziwą bądź wymyśloną. Każda z nich może ze sobą nieść przesłanie moralne bądź być przestrogą. Jednak nie ma nic bardziej wartościowego jak poznanie historii swojego kraju, miasta czy rodziny. Uczy ona nas o bohaterach i ich czynach w tworzeniu rzeczy dla nas bardzo istotnych. Nie bez powodu mówi się, że historia łączy pokolenia, a najlepszym miejscem do poznania jej jest muzeum.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mimo upływającego czasu, podziw i szacunek może budzić postawa ludzi, którzy nawet w trudnej sytuacji nie poddali się, nie uciekli ze swojego ukochanego kraju ani nie podjęli się współpracy z komunistycznym rządem.

D latego 8 styczenia był dla naszych DEL-FINKÓW dniem pełnym wrażeń. Dzięki

uprzejmości państwa Biłda mogliśmy wybrać się na wycieczkę do magicznego i niezwykłe-go miejsca jakim jest Muzeum Kampanii Wrze-śniowej 1939 i Twierdzy Modlin. Zanim jednak wyruszyliśmy na pieszą wyprawę, przypomnie-liśmy sobie zasady zachowania w muzeum. Napełnieni pozytywną energią, z uśmiechami na twarzach ruszyliśmy w drogę. Nawet pogoda nie popsuła naszych nastrojów na zdobywanie

nowej wiedzy. Po dotarciu na miejsce przywitali nas gospodarze muzeum, babcia i dziadek Kuby. Nasze przedszkolaki miały okazję zapoznać się z historią najsłynniejszego zwierzęcia z Twierdzy Modlin, a mianowicie Baśki Murmańskiej. Jak się okazało sympatyczna niedźwiedzica była szere-gowym żołnierzem wojsk polskich, która przyby-ła na nasze ziemie z dalekiej krainy Murmańska. Co prawda jej historia kończy się nad brzegiem Wisły, gdyż odpłynęła z nurtem rzeki na krze do Bałtyku i dalej, to pamięć o niej pozostaje

w naszych głowach i sercach. Dodatkowo przy-pomina nam o Baśce Murmańskiej szlak na-zwany jej imieniem i nazwiskiem oznaczony 6 małymi niedźwiadkami polarnymi na terenie Modlina Twierdzy. W celu poznania jej niezwy-kłych dziejów każdy malec wraz z dorosłymi powinien wybrać się w poszukiwaniu tajemnic sympatycznej niedźwiedzicy polarnej. Atrak-cyjną historię tego niezwykłego zwierzęcia uświęciła olbrzymia maskotka Baśki, do której nasze przedszkolaki chętnie się przytulały. Dzie-ci miały okazję również obejrzeć uzbrojenie armii polskiej i niemieckiej w postaci karabinów i dział. Największą jednak przyjemność i radość sprawiła naszym przedszkolakom możliwość wypróbowania mechanizmów dwóch dział oraz wcielenie się w rolę żołnierzy z okresu międzywojennego za pomocą oryginalnych hełmów. Naszą wycieczkę zakończyliśmy oczy-wiście przy Baśce Murmańskiej pamiątkowym zdjęciem. Wycieczka okazała się świetną skarb-nicą wiedzy. Od tej pory nasze przedszkola-ki wiedzą, co to jest muzeum, co się w nim mieści i dlaczego. Obcowanie z eksponatami z dawnych czasów uświadomiło naszym pod-opiecznym wagę wydarzeń tamtych czasów i wykształciło nawyk dbania o dobro narodowe. Mamy nadzieję, że jeszcze niejedna taka lekcja muzealna przed nami.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (25)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUKACJA

25

TEKST I FOTO KATARZYNA DOBRUK TEKST I FOTO E. ŁADNIAK

TEKST I FOTO E. ŁADNIAK

Podaj rękę zwierzakowi

Książka bawi i uczy

Teatrzyk kamishibai o ekologii

Teatrzyk kamishibai, nazywany papierowym teatrem, ponownie zagościł w naszej świetlicy. Tym razem dzięki pani A. Sokołowskiej i pani A. Kukuryka uczniowie poznali trzecie co do wielkości państwo Ameryki Południowej – Peru.

Tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim

przeprowadził w szkole akcję charytatywną „Podaj rękę zwierzakowi”, polegającą

na zbiórce karmy, kocy, poduszek, zabawek dla bezdomnych

psów – podopiecznych miejscowego schroniska.

Czy z książką można się dobrze bawić? Okazuje się, że tak, przekonały się o tym świetliki podczas wieczoru zorganizowanego w bibliotece szkolnej przez panią W. Kępską i panią E. Ładniak. Tematem wieczoru była zabawa twórczością Grzegorza Kasdepke.

Od początku zainteresowanie akcją wśród naszych wychowanków było bardzo duże.

Chętni uczniowie klas VI samodzielnie wykonali plakaty promujące akcję i rozwiesili je w róż-nych miejscach w szkole. Przez cały tydzień przeznaczone na ten cel kartony napełniały się smakołykami dla psów i rzeczami potrzebnymi w opiece nad zwierzętami. W piątek 29.01.2016 w godzinach popołudnio-wych przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-go wraz z opiekunami: panią Kasią i panem

Wojtkiem oraz nauczycielem panem Danie-lem Czarnohuzem dostarczyli uzbierane dary do schroniska. Na miejscu doświadczyliśmy dużej życzliwości, wdzięczności pracowników i miłego spotkania ze zwierzętami. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za pomoc oraz włączenie się w akcję. Dzięku-jemy za waszą wrażliwość oraz dobroć serca. Miłość do zwierząt jest wielkim darem, kształ-tuje naszą osobowość i sprawia, że stajemy się jeszcze lepszymi ludźmi.

Uczniowie z klas 0–3 grając w podchody, odszukiwali kolorowe kartki z tytułami

książek ukrytymi w bibliotece. Następnie wy-szukiwali same książki i przygotowywali wy-stawę swojej grupy. Aby poznać autora i jego twórczość, uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną. Kolejna zabawa to kalambury z tytułów książek autora. Śmiechu było co nie-miara, ale bez problemu dzieci poradziły sobie z zagadkami.Fragmenty książek, czytane przez organizator-ki wieczoru, były inspiracją do wzięcia udziału w quizie i otrzymania zasłużonej nagrody. Detektyw Pozytywka to jedna z ulubionych przez dzieci postaci literackich. Wielu młodych czytelników chociaż przez chwilę chciałoby się poczuć takim detektywem, niektórym to się udało podczas naszego wieczoru. Nasz detektyw za pomocą ukrytych instrukcji i pod-powiedzi szukał skarbu ukrytego w bibliotece. Skarb był nagrodą dla wszystkich uczestników wieczoru.

Peru to ojczyzna ziemniaka, a także kraj którego 2/3 powierzchni zajmuje Puszcza

Amazońska. W dżungli amazońskiej żyje ogrom-na liczba gatunków zwierząt, często bardzo niezwykłych i unikalnych, tj. anakonda czy ja-guar. Panie bibliotekarki poprzez historię rysia Rudka, który na magicznej paralotni przyleciał z Puszczy Białowieskiej do Puszczy Amazońskiej,

zapoznały dzieci z mieszkańcami puszczy. Histo-ria z teatrzyku pt. „Dlaczego zwierzęta mieszkają w bloku Maćka?” uświadomiła dzieciom zna-czenie ochrony środowiska. Ciekawe zajęcia z pięknymi ilustracjami zwierząt, zabawami ruchowymi przy odgłosach puszczy, a także kreatywnymi pracami plastycznymi pozwoliły świetlikom utrwalić pojęcie ekologii.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (26)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

26

Zabawy nadszedł czas 11 stycznia w naszym przedszkolu odbył się długo wyczekiwany przez wszystkich bal kar-nawałowy.Dzieci były przebrane za najróżniejsze postaci – bohaterów bajek, lekarzy, policjantów, żołnie-rzy. Wśród dziewczynek największą popularno-ścią cieszył się strój księżniczki, natomiast wielu chłopców postanowiło zamienić się na te kilka chwil w Spider-Man’a czy Batmana. Sala, w której miał miejsce bal, była pięknie przystrojona. Z sufitu wesoło zwisały balony wraz z kolorowymi serpentynami, a kurtyna została przyozdobiona dekoracjami oraz tek-stem: „W karnawale same bale”.Nasze przedszkolaki doskonale bawiły się przy hitach muzycznych, a całą zabawę prowadził dla nich gość specjalny – DJ we własnej osobie! Zapewniał on dzieciom niecodzienną rozryw-kę, zachęcał do tańców, hulanek, swawoli, a ro-bił to tak, że śmiechom nie było końca i jestem pewna, że wszyscy na długo zapamiętamy ten dzień.

Dzień Babci i Dziadka „Każdy musi mieć dostęp zarówno do dziad-ków, jak i wnuków, aby być w pełni człowie-kiem” Margaret Mead Jak ważni są dziadkowie w życiu każdego czło-wieka, nie trzeba nikogo przekonywać. Z dzieć-mi łączy ich więź nie do opisania, pełna ciepła, miłości, zrozumienia. W naszym przedszkolu

pielęgnujemy więzi rodzinne, dlatego też dzieci przygotowywały specjalne przedstawienia, aby uczcić święta najukochańszych osób na świe-cie – babci i dziadka! Przedszkolaki razem ze swoimi paniami pilnie uczyły się swoich ról, układów choreograficz-nych, tekstów piosenek. Wszystko po to, aby zrobić prezent dziadkom, okazać im swoją mi-łość, wdzięczność oraz uznanie. Każda z dzie-więciu grup przedszkolnych przygotowywała własny występ. Dziadkowie ze wzruszeniem oglądali insce-nizację z udziałem ukochanych wnuków. Po przedstawieniu zostali obdarowani przez dzieci przepięknymi, ręcznie robionymi i wy-konanymi specjalnie dla nich, upominkami. Nasze przedszkolaki wiedzą, że miłość trzeba okazywać, dlatego też dołożyły wszelkich sta-rań, aby ich prezent pochodził prosto z serca! Dumni i hojnie obdarowani dziadkowie uda-wali się następnie do sal przedszkolnych po-szczególnych grup na drobny poczęstunek. Wszędzie było słychać gwar rozmów, śmiechy, a w powietrzu unosiła się miłość, co tworzyło niezwykłą wręcz atmosferę.

Koncert muzyczny 12 stycznia odbył się w naszym przedszkolu koncert „O muzyce popularnej, czyli jak się bawić”. Jeszcze wspomnienia balu karnawałowego tliły się żywo w pamięci, a już przedszkolaki miały

zapewnione kolejne atrakcje! Przy akompania-mencie doskonałej orkiestry mieliśmy okazję wysłuchać utworów takich artystów, jak Majka Jeżowska, Czesław Niemen, a nawet Freddi Mercury , a także zespołu Czerwone Gitary. Dzieci wspólnie bawiły się w rytmach muzyki popularnej, tańcząc i podskakując do woli. Niektóre piosenki były im znane, więc poma-gały zespołowi głośno śpiewając. Innym razem, zachęcone przez wokalistę, rytmicznie hałaso-wały klaszcząc w dłonie lub tupiąc nóżkami. Duże wrażenie zrobił na wszystkich wokalista zespołu, który w niesamowity wprost spo-sób przeobrażał się z jednej postaci w drugą, prezentując na scenie cały wachlarz swoich artystycznych, aktorskich oraz wokalnych umiejętności.Doskonała oprawa muzyczna i jeszcze lepsze wykonanie na pewno na długo zostaną w na-szych wspomnieniach!

TEKST I FOTO BEATA CYRANKOWSKA

Styczniowe wydarzenia w PP5!Bal karnawałowy, obchody Dnia Babci i Dziadka, muzyczny koncert to tylko niektóre wydarzenia jakie w styczniu odbyły się w Przedszkolu nr 5. Poniżej zamieszczamy z nich krótkie relacje.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (27)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUKACJA

27

26 lutego przedszkolaki miały okazję poznać funkcjonariuszkę Straży Miejskiej z Nowego

Dworu Mazowieckiego. Spotkanie obfitowało w wiele cennych informacji na temat codzien-nych obowiązków Straży Miejskiej. Dzieci były bardzo zaciekawione poruszanymi kwestiami, zadawały wiele pytań, jak również wykazywały się posiadaną wiedzą. Dowiedziały się, czym

zajmuje się strażnik miejski, co składa się na jego umundurowanie, porozmawialiśmy także o za-sadach bezpieczeństwa. Pod koniec spotkania pani podarowała przedszkolakom kolorowanki związane z pracą Strażnika Miejskiego. Wszyscy mieli też możliwość założenia czapki strażnika, kamizelki odblaskowej oraz potrzymania lizaka. Bardzo dziękujemy za odwiedziny!

Mając to na uwadze Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim, bezpośrednio po powrocie uczniów do szkoły z ferii zimowych, zorganizo-wał Szkolne Walentynki. W poniedziałek 15.02.16 przedstawicielki SU: Dagmara i Patrycja ogłosiły akcję we wszystkich klasach, a w kolejne dni zbierały listy, karty do specjalnie przygotowanej poczty walentynkowej. W czwartek nastąpiło se-gregowanie listów, a w piątek dziewczęta rozno-siły walentynkową korespondencję po klasach.Radość adresatów, zwłaszcza tych młodszych, z otrzymanych walentynek była ogromna, a do-bry humor udzielał się wszystkim uczniom i na-uczycielom. Warto pamiętać, że dobre, życzliwe słowo jest skutecznym lekarstwem na smutki i sprawia, że nawet w pochmurny dzień zaczyna świecić słońce, a świat nabiera nagle radosnych kolorów.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie naszej szkoły z koła teatralnego dla klas II i III pod

opieką pani I. Ryńskiej-Pieluchowskiej i pani E. Ładniak, uczniowie z koła teatralnego klas IV–VI pod opieką pani R. Golec, uczniowie z koła czy-telniczego pod opieką pani W. Kępskiej oraz nasi goście – uczniowie gimnazjum z koła teatralnego w Zakroczymiu pod opieką pani M. Krajewskiej.Spotkanie składało się z dwóch części. W pierw-szej uczniowie gimnazjum wystawili spektakl dla naszych klubowiczów. Nasi klubowicze, zwłaszcza ci z klasy piątej i czwartej, mogli obejrzeć nową interpretację przedstawienia pt. „Czerwony kapturek szuka księcia”, którym dwa lata temu (będąc w drugiej i trzeciej kla-sie) wywalczyli zwycięstwo w Nowodworskich Inspiracjach Teatralnych, zdobywając Złoty Nit.Część druga to warsztaty, w których gimnazjaliści zaprezentowali swoje umiejętności i techniki ak-torskie swoim młodym kolegom. Świetna zabawa połączona z nauką prawidłowej wymowy, dykcji, interpretacji tekstu czy ruchu scenicznego stała się dla naszych klubowiczów okazją do pytań. Wymiana doświadczeń to wspaniała lekcja za-równo dla uczniów, jak i nauczycieli. Dziękujemy pani M. Krajewskiej za przybycie i zaprezento-wanie ciekawych pomysłów.

TEKST I FOTO BEATA CYRANKOWSKA

TEKST I FOTO SAMORZĄD UCZNIOWSKI Z OPIEKUNAMI

TEKST I FOTO E. ŁADNIAK

Niezwykły gość w PP 5

Szkolne Walentynki 2016Warsztaty teatralne

Jest taki szczególny dzień w roku, w którym możemy w tajemniczy, w bardzo miły sposób wyrazić swoją sympatię i życzliwość wobec drugiego człowieka, podkreślić, że jest dla nas cenny i drogi. Dotyczy to nie tylko zakochanych, ale wszystkich ludzi, gdyż we współczesnym świecie tak mało mówimy o dobroci oraz bezinteresowności. Ten sympatyczny dzień to Walentynki obchodzone 14 lutego.

25 lutego w bibliotece szkolnej spotkali się uczniowie z kół teatralnych i koła czytelniczego.

Nowodworska Straż Miejska systematycznie prowadzi zajęcia informacyjno- -profilaktyczne w placówkach oświatowych. Tym razem przedstawicielka tej formacji gościła u przedszkolaków z Osiedla Młodych.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (28)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

28

W ostatnich dniach lutego uczniowie klasy IIIa SP7 odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestniczyli w lekcji mu-zealnej poświęconej harcerskiej poczcie polowej, która przepro-

wadzona została w Sali Małego Powstańca. Dowiedzieli się, kto roznosił listy w czasie powstania. Poznali: zasady obowiązujące w korespondencji powstańczej, zadania łączników i ciążącą na nich odpowiedzialność. Rozszyfrowywali rebusy, układali hasła, rozwiązali krzyżówkę. Zdobytą wiedzę i doświadczenie będą mogli wykorzystać w przyszłości. Największą atrakcją było przygotowywanie kartek, stemplowanie ich symbolami związanymi z Małym Sabotażem. Na zakończenie odbyli spacer, poznając miejsca ekspozycji związane z harcerską pocztą. W drodze powrotnej mieli okazję obejrzeć studio programu „Dzień dobry TVN”, po którym oprowadził dzieci pan Wojciech Zgud, tata Dominiki. Zachwytów nie było końca. Dziewczęta zasiadły na fotelach gotowe do charakteryzacji i dumnie przeglądały się w lustrach. Chłopców intere-sowały bardziej urządzenia techniczne. Wszyscy zachwycali się widokiem z okiem, ukazującym panoramę Warszawy. Wspólne zdjęcie na tle logo programu będzie niezapomnianą pamiątką.

Trzecioklasiści w Muzeum Powstania WarszawskiegoTEKST I FOTO MAŁGORZATA KULESZA, SYLWIA MARIAŃSKA

Muzeum Powstania Warszawskiego oraz zwiedzanie studia znanego programu śniadaniowego to punkty programu wycieczki jaką odbyli uczniowie klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej nr 7. Jakie były ich wrażenia – o tym poniżej.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (29)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUKACJA

29

W dniu 29. 01.2016 roku do Słonecznej Kra-iny przybyły królewny, wróżki, kotki, piraci,

Spider-Man i wiele innych osobistości bajkowych. Wszyscy pojawili się na tradycyjnym balu karna-wałowym, prowadzonym przez nauczycielki występujące w strojach nocy i dnia. Zabawę roz-poczęła prezentacja strojów balowych. Dzieci, jak profesjonalni modele, poruszały się w rytm muzyki.Niespodzianką dla uczestników balu była krótka inscenizacja pt: „Spotkanie”, w której w główne role czarnego i białego kota wcieliły się panie z grupy „Krasnale”. Zabawna scenka wprawiła przedszkolaków w radosny nastrój i zachęciła do spontanicznych zabaw tanecznych oraz tych, prowadzonych przez instruktorkę tańca panią Małgorzatę S.W chwilach zmęczenia było miejsce na odpoczy-nek. Przerywnikiem pomiędzy tańcami były kon-kursy z nagrodami. Oczywiście nagroda to czarny lub biały kot skręcony z balona. Największą atrak-cją był konkurs „Pękające balony”, „Czarno-biała zgaduj zgadula” oraz „Skrzynia czarno-białych kul”. Wesoła zabawa zakończyła się pożegnalnym korowodem i słodkim poczęstunkiem.

TEKST I FOTO ELŻBIETA OBUCHOWSKA

W Krainie nocy i dnia

W magicznej biało-czarnej scenerii odbył się w Publicznym Przedszkolu nr 3 bal karnawałowy.

Styczeń to dla każdego dziecka czas, kiedy mogą podziękować swoim babciom i dziadkom za miłość i opiekę. 21 i 22 stycznia obchodzimy bowiem Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w ży-ciu każdego dziecka. To właśnie oni mają dla

swoich wnucząt najwięcej czasu, miłości i ciepła, dlatego z wielką radością przedszkolaki zaprosiły swoich dziadków na uroczystości przygotowane z okazji ich święta. Dziadkowie nie kryli wzruszenia, z dumą oglądali występy swoich wnuków, którzy włożyli wiele wysiłku w to, żeby jak najlepiej wyrazić swoją miłość oraz podziękować za cierpliwość, zro-zumienie, opiekę, a także za czas, który zawsze dla nich znajdują. Każda uroczystość zakończona była wspól-nym poczęstunkiem! Dzieci wręczyły także samodzielnie wykonane upominki!

Wszystkim babciom i dziadkom życzymy dużo zdrowia, radości, uśmiechu każdego dnia i wielu wspaniałych chwil spędzonych ze swoimi kochanymi wnukami!

TEKST I FOTO ANNA W.

Dzień Babci i Dziadka w „Wesołej Jedyneczce”

„Kochamy was, kochamy całym sercem! I radości chcemy dać wam jak najwięcej.

Nasze buzie uśmiechnięte Dziś życzenia ślą przepiękne

Żyj babuniu, żyj dzidziuniu latek sto!”

ŻYCZENIA

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (30)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

30

W dniu 27 stycznia w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Święta

Babci i Dziadka. Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci z przedszkola „Krasnal” również pamiętały o nich i wspólnie ze swoimi paniami przygotowały przedstawie-nia. Licznie przybyli goście z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnu-cząt. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci zaprezentowały programy artystyczne, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty swoim ukochanym babciom i dziadkom. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzru-szenia. Następnie dzieci wraz z babciami oraz dziadkami zostali zaproszeni na przy-gotowany z tej okazji słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozosta-nie w pamięci zarówno dzieci, jak i dziadków!

TEKST I FOTO J.O.

Dzień Babci i Dziadka w PP2

Tradycje wielkanocne – zajęcia otwarte w PP1

Wraz z wiosną przychodzą kolorowe i ra-dosna Święta Wielkanocne. Jest to wy-

jątkowy, magiczny czas, w którym tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. W Polsce bardzo pielęgnuje się obyczaje i tra-dycje wielkanocne, które są często odmienne dla każdego regionu. Wiele z nich już zapo-mniano, jednak wiele nadal kultywuje się w polskich domach. Czy wyobrażacie sobie Wielkanoc bez palmy, święconki, pisanki czy lanego poniedziałku. Zajęcia otwarte w grupie Wesoła Gromada z Publicznego Przedszkola nr 1 były właśnie poświęcone tradycjom wielkanocnym. Dzieci wysłuchały opowiadania opisującego piękne nasze trady-cje i obrzędy wielkanocne. Następnie wycho-wawczyni grupy opowiedziała, co symboli-zuje palma wielkanocna, pisanka, święconka, baranek czy kurczaczek, dlaczego dzielimy się jajkiem i polewamy wodą w lany poniedzia-łek. Druga wychowawczyni przeprowadziła „wielkanocną zabawę”, w której wzięły udział wszystkie dzieci. Przy dźwiękach muzyki od-najdywały pogubione przez panią Zającową

kolorowe pisanki i umieszczały je w koszu. Na zajęcia otwarte zaproszono rodziców i dziadków, by wspólnie w rodzinnym gronie dzieci wraz ze swymi najbliższymi wykona-ły pracę plastyczną pt. „Kolorowe pisanki”. Powstały piękne pisanki, bogato zdobione w różne wzory inne przedstawiające weso-łe twarze, a jeszcze inne w kolorowe paski. Pięknie pracowały rodzinne zespoły. Rodzice mogli się przekonać jak wiele już potrafią i jak są samodzielne ich pociechy. W czasie zajęć było wesoło, kolorowo i bardzo świątecznie. Zajęcia zakończyła degustacja lukrowanych, wielkanocnych bab.

TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

W Przedszkolu nr 1 odbyły się otwarte zajęcia poświęcone tradycjom wielkanocnym. Uczestniczyli w nich rodzice, babcie i dziadkowie maluchów.

„Aby babcia i dziadziuś W zdrowiu długo żyli,

Aby uśmiech dla nas mieli W każdej wolnej chwili”

ŻYCZENIA

Przedszkolaki z Modlina Starego uroczyście obchodziły Dzień Babci i Dziadka. Jak zawsze na tę okazję na występy zaprosiły swoich najbliższych.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (31)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUKACJA

31

W dniach 29.02–02.03.2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w ramach rekolekcji

odbyły się zajęcia przygotowane przez sio-stry ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. Tematem przewodnim trzydniowych spo-tkań był: „Grzech, spowiedź i miłosierdzie”. Pierwszego dnia siostry przedstawiły uczniom w formie pantomimy, jak grzech potrafi znie-wolić człowieka i pochylić go do samej ziemi. Drugi dzień był spotkaniem z sakramentem spowiedzi, który przywraca nadzieję i daje siłę do podejmowania życiowych wyzwań, pomimo naszych słabości i lęków. Przeka-zywane treści były dodatkowo wzmacniane krótkimi filmami, teledyskami i prezentacjami multimedialnymi. Trzeci dzień był również bo-gaty w nauki, które kierowały gimnazjalistów w stronę miłosierdzia. Krótkie etiudy teatralne przygotowane przez siostry i multimedialne formy przekazu głęboko zapadały w pamięć. Każdy dzień nauk rekolekcyjnych odwoływał się do Roku Miłosierdzia Bożego, który zo-stał ustanowiony przez papieża Franciszka na rok 2016. Po zajęciach szkolnych młodzież kontynuowała nauki rekolekcyjne w kościele, które prowadził rekolekcjonista ks. Radosława Król. Trzeciego dnia rekolekcji odbyła się msza święta, podczas której oprawę muzyczną i li-turgiczną przygotowali uczniowie naszego gimnazjum.

Wygrana zwalnia ucznia z części przyrodni-czej egzaminu gimnazjalnego z najwyższą

liczbą punktów. Kuratoryjny Konkurs Przedmio-towy składał się z trzech etapów:1. Etap szkolny – odbył się 28 października 2015 r.2. Etap rejonowy – odbył się 30 listopada 2015 r.

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-skiego w Warszawie.

3. Etap wojewódzki – odbył się 25 stycznia 2016 r. w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Opiekunem merytorycznym Jakuba Obidowskie-go była nauczycielka biologii mgr Beata Krowisz.

Serdecznie gratulujemy!!!

Do konkursu na najpiękniejszą Panią Wiosnę przystąpiło wiele dziewcząt. Trudno było

wybrać tę jedyną, dlatego tytuł „Miss Wiosny 2016” przyznano kilku kandydatkom. Każda, oprócz kwiatów i gratulacji, otrzymała kolorową, piękną koronę z kwiatów – jak na prawdziwą Panią Wiosnę przystało.Podczas przerw, przy dźwiękach wiosennej mu-zyki, dziewczęta rozdawały promienne uśmie-chy oraz własnoręcznie wykonane barwne kwia-ty. Gimnazjaliści zaprosili do wspólnej zabawy również młodszych kolegów ze szkoły podsta-wowej. Nastąpiła pełna integracja. Wiosnę witali wszyscy: nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi szkoły. Zorganizowana przez Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem pani Magdaleny Tokarskiej i pani Hanny Kramarskiej uroczystość powitania wiosny, spotkała się z niezwykle pozytywnym przyjęciem. Mimo że 21 marca to tzw. „dzień wagarowicza”, w naszej szkole tego dnia było bardzo wielu uczniów. Woleli przyjść do szkoły niż błąkać się gdzieś bez celu. Wszyscy świet-nie się bawili, zwłaszcza, że podczas lekcji na-uczyciele byli wyrozumiali i łaskawi. Można?.... Oczywiście, że można!

TEKST I FOTO PG1

TEKST REDAKCJA

Rekolekcje szkolne

Sukces Jakuba Obidowskiego!

Wiosna, cieplejszy

wieje wiatrUczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 Jakub Obidowski z klasy drugiej został laureatem Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z biologii.

21 marca w Publicznym Gimnazjum nr 3 obchodzono uroczyście

pierwszy dzień wiosny. Wybrano „Najpiękniejszą Panią Wiosnę”,

częstowano uczniów uśmiechami i kwiatami i wspólnie się bawiono.

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi w ramach rekolekcji odbyły się zajęcia dla gimnazjalistów z ul. Słowackiego. Poprowadziły je siostry Katarzynki.

TEKST HANNA KRAMARSKA FOTO : H. KRAMARSKA, M. TOKARSKA

ORAZ GIMNAZJALIŚCI Z KL. I I A

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (32)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

32

Historia śpiewania szant sięga 600 lat wstecz, kiedy to wybijano rytm, by usprawnić pra-

cę marynarzy wciągających żagle na maszt. Dziś szanty to sentymentalne pieśni, oparte na prostych akordach, które opowiadają o od-wadze żeglarzy i ich tęsknocie za stałym lądem, na którym często czekały ukochane.Nasi goście zaprezentowali nam bogactwo instrumentów szantowych: od gitary klasycz-nej i akordeonu po harmonijkę ustną, gwizdek bosmański, flet gwiżdżący a nawet patelnię (?!). Bo prawdziwy „szantyman” potrafi zagrać na wszystkim co znajdzie na pokładzie, a kiedyś w użyciu były instrumenty najprostsze i takie,

które nie zajmowały zbyt dużo miejsca w ma-rynarskiej kajucie. My również zostaliśmy zaproszeni do wspólne-go muzykowania. Graliśmy na prostych instru-mentach, wybijając rytm. Efekt był imponujący.Ale prawdziwy wilk morski odznacza się też niezwykłą siłą fizyczną. Mogliśmy się spraw-dzić przeciągając linę, a kapitan Julia z klasy IVa zarządziła sprzątanie pokładu i zagrzewała do pracy swoją marynarską drużynę. Koncert rozbudził naszą tęsknotę za prawdziwą przygo-dą. Na krótką chwilę zostaliśmy zaczarowani ma-gią żeglarskiej muzyki. Niczym Piraci z Karaibów poczuliśmy wiatr w żaglach. AHOJ, PRZYGODO!!!

W środę 2 marca postanowiliśmy odwiedzić siedzibę pogromcy Turków spod Wiednia

i Chocimia. Po przywitaniu z panią przewodnik udaliśmy się na spacer po apartamentach kró-lewskich. Zwiedziliśmy najstarszą część pałacu. W dawnej rezydencji władcy natrafiliśmy na licz-ne jego portrety, przedmioty z nim związane oraz malowidła sławiące jego mężne czyny. Historia w nich ukryta tworzy barwną opowieść o losach tego walecznego monarchy. Czego uczył się król, jakie książki gromadził, czym się interesował – tego dowiedzieliśmy się, rozwią-zując karty zadań i przypatrując się malowidłom w dawnej bibliotece królewskiej. W sypialni króla

zobaczyliśmy, w co ubierał się Jan III Sobieski i sami się przekonaliśmy, ile czasu zajmowało mu przepasanie się pasem kontuszowym. Nasz kolega, Rafał Wronka, chętnie ubrał się w żu-pan, kontusz z wylotami, futrzaną czapkę i pas kontuszowy. Wyglądał jak prawdziwy szlach-cic. W królewskich komnatach dowiedzieliśmy się, dlaczego król i królowa przyjmowali gości w swoich własnych sypialniach oraz, gdzie po-słowie oczekiwali na audiencję. Barwne aneg-doty z życia Jana III Sobieskiego i jego rodziny pozwoliły nam poznać nie tylko wilanowski pałac, ale przede wszystkim króla zwanego przez Turków Lwem Lechistanu.

TEKST MONIKA ZAKRZEWSKA-WALCZAK FOTO DOROTA TENDERA

TEKST I FOTO EWA GRUSIEWICZ

Wszystkie wilki morskie na pokład..., czyli koncert zespołu „Szantry Duo”

Wizyta u króla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3

Wprost z pokładu jednego z największych statków pasażerskich QUEEN MARY II przypłynęli do nas śpiewający żeglarze z zespołu „Szanty Duo”. Na co dzień grają i śpiewają dla odbywających podróż po morzach i oceanach, a tym razem to przed nami roztoczyli swe morskie opowieści.

Kto był pogromcą Turków pod Wiedniem i Chocimiem – wiedzą to uczniowie podstawówki z Modlina Starego. Swoją wiedzę na ten temat pogłębiali podczas wycieczki do Wilanowa.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (33)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUKACJA

33

Walentynki to dzień zakochanych, ale nie tylko. Dzieci także potrafią szczerze i otwarcie wyrażać swoje uczucia, okazują radość, empatię, sympatię wobec innych osób.

15 lutego br. był dla dzieci z PP2 czerwonym dniem przyjaźni i miłości. Wszystkie przedszkolaki ubrały się na czerwono i… świętowały. Pięknie przystrojona sala, okolicznościowa muzyka oraz wiersze w wykonaniu przedszkolaków z grupy II, III i V wprowadziły wszystkich, zgromadzonych na sali gimnastycznej, w nastrój wesołej zabawy.Dużą atrakcją była adaptacja wiersza Jana Brzechwy ,,Żuk” w wykonaniu pań pracujących w na-szym przedszkolu. Bohaterami inscenizacji był: pan żuk, biedronka, muchom*or, pani żuk oraz dwa motylki. Następnie dzieci wzięły udział w zabawach muzyczno-ruchowych związanych z tematyką święta zakochanych, przebijały balon z zadaniami, wesoło bawiły się przy dźwiękach znanych melodii m.in. ,,Walentynki”, ,,Serduszko puka…”Nie mogło zabraknąć słodkiego akcentu, na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało cukierka – walentynkę.Atmosfera panująca tego dnia pozostanie w naszej pamięci na długo. Walentynki w PP2 można zaliczyć do udanych.

TEKST I FOTO M.CH.

Walentynki w PP2

„Mam serduszko, wielkie serce, spójrz jakie czerwone. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę wjego stronę. Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję. Aczerwone dziś serduszko, wszystkim podaruję”

Przedszkolaki z Modlina Starego często goszczą u siebie zespoły muzyczne. W trakcie występów poznają różne instrumentu i gatunki muzyczne. Tym razem mieli okazję do spotkania z muzyką pop.

Dwunastego stycznia odbył się kolejny już koncert w ramach muzyki na żywo. Tym

razem bawiliśmy się przy muzyce pop. Czy muzyka pop może być intrygująca, ambitna, oryginalna i magnetyczna? Jak najbardziej tak!!!Repertuar zaprezentowany podczas koncertu pochodził ze zbiorów znanych artystów i ze-społów, tj.: Czerwonych Gitar, Queen, Czesława Niemena, Majki Jeżowskiej.Z zespołem wystąpił pan Mirosław Elimer (DJ MARCEL) – wokalista przebrany w strój, naślado-wał charakterystyczne ruchy ww. piosenkarzy. Klimat, który wytworzyli, zwielokrotnił dzie-ciom pozytywny odbiór przebojów. Bawiły się świetnie przy utworach takich jak: „We well rock you”, „We are the champions”, „I want to breek free”, „Sen o Warszawie”, „Nie zadzieraj nosa”, „Wszystkie dzieci nasze są” i wielu innych.Jak zawsze z utęsknieniem czekamy na kolejne spotkania z muzyką.

TEKST I FOTO J.O.

Koncert muzyki popularnej w PP2

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (34)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

34

Najpierw do zabawy zaproszono uczniów klas 0–III. Powitała ich bajkowa sceno-grafia: góry, ogrooomny zamek z okien-

nicami i wieżyczkami, z których z pewnością uwolniono niejedną księżniczkę. Wśród plą-sających po parkiecie można było zobaczyć: królewny, rycerzy, a także tancerki flamenco, czy Indiana Jonesa.Bal poprowadził Crazy DJ (w tej roli p. Dariusz Kłosowski), który przygotował mnóstwo atrakcji m.in. poprowadził wszystkich przez bajkowy tunel oraz… wyczarował śnieg.Głośna muzyka i odgłosy zabawy „zwabiły” do tej niezwykłej krainy także Smerfetkę (p. Mał-gorzatę Krupkę), Pszczółkę Maję (p. Aleksandrę Lisiakiewicz), Piratkę z Karaibów (p. Justynę Ko-walczyk), Kubusia Puchatka (p. Martę Lewan-dowską), który szukał baryłeczki z miodem oraz Kowbojkę (p. Małgorzatę Widz).Kiedy już wszystkie księżniczki odnalazły swoich królewiczów i wszyscy powrócili do swoich zamków, by ,,żyć długo i szczęśliwie”, na balu stawili się uczniowie klas IV–VI: – kl. IVa, czyli Smerfy wraz ze Smerfetką (p. Teresą

Wiśniewską),– kl. Va, czyli Czerwone Kapturki, Myśliwi i Wilki

wraz z Babcią (p.Katarzyną Ludwikowską),– kl. Vb, czyli Myszki Mickiey wraz z Myszką Min-

nie (p. Iwona Krowicka,)– kl. VIa, czyli mieszkańcy Krainy Lodu wraz z Kró-

lową Śniegu (p. Brygidą Małkiewicz),– kl. VI b, czyli Sierotki Marysie i Krasnoludki.

Bajkowi bohaterowie stanęli do rywalizacji na poczucie humoru, sprawność, siłę fizyczną i wiedzę na temat bajek. Najlepszymi okazały się Czerwone Kapturki, które wraz z Myśliwymi, uratowały Babcię przed wygłodniałymi Wilkami. Zwycięzcy otrzymali talon na pizzę od Królowej Bajkowej Krainy (w tej roli p. Dyrektor – Mariola Zielińska). Ciekawe, czy Babcia i jej wybawcy zaproszą Wilki na bajkową ucztę?Cudowna, niepowtarzalna zabawa już za nami. „I ja tam z gośćmi byłem, miód (...) piłem. A com widział i usłyszał, w księgach umieściłem.”BAJKOWĄ ZABAWĘ PRZYGOTOWALI :– p. Dariusz Kłosowski,– p. Ewa Burzyńska,– p. Małgorzata Widz,– p. Justyna Warchoł,– p. Dorota Tendera,– p. Małgorzata Krupka,– p. Anna Dębska.

TEKST MONIKA ZAKRZEWSKA-WALCZAK FOTO DOROTA TENDERA

Za górami, za lasami... czyli bal karnawałowy

Dawno, dawno temu (a może wcale nie tak dawno), bardzo daleko stąd (a może zupełnie blisko)… znajduje się niezwykła kraina, do której na bal przybyli bohaterowie bajek.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (35)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE OGŁOSZENIA I INFORMACJE

35

Dyżury członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędą się w następujących dniach i godzinach:

W kwietniu 2016 roku

Grażyna Kiljan,• 05.04.2016 r. – w godz. 10:00–12:00• 21.04.2016 r. – w godz. 10:00–11:00• 22.04.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych

Elżbieta Kobuszewska • 04.04.2016 r. – w godz. 16:00–18:00• 18.04.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych • 27.04.2016 r. – w godz. 16:00–17:00 Krystyna Nasiadka • 07.04.2016 r. – w godz. 15:00–16:00 • 18.04.2016 r. – w godz. 15:00–17:00 • 22.04.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych

Jadwiga Świderska• 22.04.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych• 25.04.2016 r. – w godz. 16:00–18:00 • 29.04.2016 r. – w godz. 16:00–17:00

Jolanta Wiśniewska-Tarlaga• 18.04.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych• 06.04.2016 r. – w godz. 16:15–17:15 • 11.04.2016 r. – w godz. 16:15–18:15

Posiedzenia MKRPA odbędą się 12 i 26.04.2016 r. – o godz. 16:00. Tego dnia w godzinach 16:00–17:00 są dostępni wszyscy członkowie komisji dla potrze-bujących kontaktu klientów.

W maju 2016 roku

Grażyna Kiljan,• 18.05.2016 r. – w godz. 10:00–11:00• 19.05.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych• 30.05.2016 r. – w godz. 10:00–12:00

Elżbieta Kobuszewska • 09.05.2016 r. – w godz. 16:00–18:00• 16.05.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych • 18.05.2016 r. – w godz. 16:00–17:00 Krystyna Nasiadka • 12.05.2016 r. – w godz. 15:00–16:00 • 16.05.2016 r. – w godz. 15:00–17:00 • 19.05.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych

Jadwiga Świderska• 13.05.2016 r. – w godz. 16:00–17:00 • 19.05.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych • 23.05.2016 r. – w godz. 16:00–18:00

Jolanta Wiśniewska-Tarlaga• 11.05.2016 r. – w godz. 16:15–17:15 • 16.05.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży

napojów alkoholowych 30.05.2016 r. – w godz. 16:15–18:15

Posiedzenia MKRPA odbędą się 12 i 24.05.2016 r. – o godz. 16:00. Tego dnia w godzinach 16:00–17:00 są dostępni wszyscy członkowie komisji dla potrze-bujących kontaktu klientów.

W czerwcu 2016 roku

Grażyna Kiljan,• 10.06.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych • 15.06.2016 r. – w godz. 12:00–13:00• 20.06.2016 r. – w godz. 10:00–12:00

Elżbieta Kobuszewska • 06.06.2016 r. – w godz. 16:00–18:00• 20.06.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych• 29.06.2016 r. – w godz. 16:00–17:00 Krystyna Nasiadka• 09.06.2016 r. – w godz. 15:00–16:00 • 10.06.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych • 20.06.2016 r. – w godz. 15:00–17:00

Jadwiga Świderska• 10.06.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych • 13.06.2016 r. – w godz. 16:00–18:00 • 24.06.2016 r. – w godz. 16:00–17:00

Jolanta Wiśniewska-Tarlaga• 01.06.2016 r. – w godz. 16:15–17:15 • 20.06.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży na-

pojów alkoholowych• 27.06.2016 r. – w godz. 16:15–18:15

Posiedzenia MKRPA odbędą się 07 i 21.06.2016 r. – o godz. 16:00. Tego dnia w godzinach 16:00–17:00 są dostępni wszyscy członkowie komisji dla potrze-bujących kontaktu klientów.

W programie: godz. 13:00 – Msza św. w kościele pw. św. Michała Archanioła godz. 14:00 – Program artystyczny w wykonaniu Zespołu Szkół nr 2 godz. 14:20 – Przemarsz na skwer przed Urzędem Miejskimgodz. 14:30 – Zasadzenie „Dębu Pamięci” poświęconego kpt. sap. Eugeniuszowi Sidorowiczowi godz. 14:50 – Apel pamięci i salwa honorowaOprawa i asysta honorowa uroczystości – 2. Mazowiecki Pułk Saperów

Organizatorzy:

Związek Oficerów Rezerwy RP

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

2 Mazowiecki Pułk Saperów

Z A P R O S Z E N I E N A O B C H O D Y 76 . R O C Z N I C Y K AT Y Ń S K I E J – 17 K W I E T N I A 2 016 R .

Cały czas można składać wnioski o wydanie Nowo-dworskiej Karty Familijnej.Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych. Daje rodzinom zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowiec-kim zniżki na ofertę Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. Do progra-mu przystąpiły też podmioty prywatne: Studio Barwa, Kawiarnia Expresso, Sklep Siemanko, Gabinet Rozwoju Dziecka Joanna Prusik, Sala Zabaw Bajbalandia, NDMed Sklep Medyczny, Fit Bar Angel, As&As Dental Clinic.

Aby móc skorzystać ze zniżek oferowanych w progra-mie, najpierw trzeba złożyć wniosek o wydanie karty. Można go pobrać ze strony internetowej miasta www.nowydwormaz.pl lub w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w pok. 101, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki od 9:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godz. 8:00–16:00. Wypełniony wniosek trzeba będzie dostarczyć do Urzędu. Karta ma format karty kredytowej, a otrzymują ją wszy-scy członkowie rodziny. Równocześnie można złożyć wniosek o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Zachęcamy wszystkich do udziału w programie. Więcej na www.nowydwormaz.pl pod banerem: Nowodworska Karta Familijna.

N O W O D W O R S K A K A R TA F A M I L I J N A !

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (36)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIEOGŁOSZENIA I INFORMACJE

36

S Y S T E M G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I

P O D Z I Ę K O W A N I A

Serdeczne podziękowania dla pana Janusza Dąbrowskiego, Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., pani Anety Bydoń – Zastępcy Prezesa, pana Dariusza Żułtaka, Prezesa Zarządu Europartner II Sp. z. o.o., Spółka Komandytowa i pana Kamila Pawełasa – członka Zarządu, sponsorów koncertu pana Andrzeja Rybińskiego z okazji Dnia Kobiet, składa Zarząd Osiedla Nr 1 oraz wdzięczni mieszkańcy uczestniczący w koncercie.Wyrazy podziękowania kierujemy do pana Krzysztofa Borowskiego, Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Kultury, za użyczenie sprzętu i zapewnienie profesjonal-nego nagłośnienia.Dziękujemy za okazaną pomoc panu Robertowi Kanigowskiemu – Prezesowi Zarządu ITBPS.PL. Sp. z o.o., pani Annie Rutkowskiej – Prezes Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o., panu Jackowi Kowalskiemu Burmistrzowi Miasta, państwu Andrzejowi i Annie Kowalskim – właścicielom piekarni-cukierni „Ania”, Państwu Marzenie i Bogdanowi Świątek, pani Grażynie Nadrzyckiej, pani Agnieszce Franiewskiej, pani Wiesławie Nawrot, panu Ahmedowi Jadou, panu Markowi Tomczakowi z Zespołem Śpiewaczym Seniorów „Marzyciele”.

Z wyrazami szacunku, Zarząd Osiedla Nr 1

W I E L K O G A B A R Y T Y

CO ZBIERAMY

Wszelkiego rodzaju odpady

z wyposażenia mieszkań, domów:

• meble, fotele, stoły, krzesła,

• łóżka i materace,

• dywany, lampy,

• walizki,

• wózki,

• piece,

• rowery, kosiarki.

CZEGO NIE ZBIERAMY:

• części samochodowych, opon,

• odpadów z remontów i budów,

• odpadów przemysłowych,

• odpadów opakowaniowych,

• eternitu,

• papy.

E L E K T R O O D P A D Y

CO ZBIERAMY

Kompletne odpady zużytego sprzętu tj.:

• pralki, lodówki, zmywarki, telewizory,

• kuchenki mikrofalowe, piekarniki, odkurzacze, roboty kuchenne,

• stare telefony komórkowe, ładowarki,

• monitory, komputery, laptopy, drukarki,

• płyty, zasilacze i inne części komputerowe,

• kserokopiarki, faksy, niszczarki, rzutniki, kamery,

• radia, telewizory, odtwarzacze kasetowe, odtwarzacze CD i DVD,

anteny satelitarne,

• narzędzia elektryczne,

• przełączniki, gniazda i przewody elektryczne,

• wszelkiego rodzaju elektroniczny sprzęt biurowy,

• drobny sprzęt gospodarstwa domowego itp.

CZEGO NIE ZBIERAMY:

• baterii i akumulatorów,

• żarówek, świetlówek, lamp szklanych,

• kineskopów.

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Nowy Dwór MazowieckiProsimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu odbioru, tzn.:23-04-2016 r. – Modlin i Modlin Twierdza od godz. 7:30 do 14:00,30-04-2016 r. – pozostała część miasta od godz. 7:30 do 14:00.

O D P A D Y Z I E L O N E – L I Ś C I E

Przypominany, że od kwietnia wznawiamy mobilny odbiór odpadów zielonych w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Worki z odpadami należy wystawić przed posesję do godziny 7:30.Poniżej dni odbioru:

• Kwiecień 30 • Maj 28 • Czerwiec 25 • Lipiec 30 • Sierpień 27 • Wrzesień 24 • Październik 29 • Listopad 26

Informujemy, że w każdym dogodnym monecie możecie się Państwo pozbyć tego typu odpadów, zawożąc je własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania przy ul. Przytorowej 7. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7–15 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 7–15

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (37)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE OGŁOSZENIA I INFORMACJE

37

Ś W I A D C Z E N I E W Y C H O W A W C Z E C Z Y L I „ R O D Z I N A 5 0 0 +”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że będzie prowadził postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 roku, poz. 195), która wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2016 roku. Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia:1. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi praw-

nemu lub faktycznemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

2. Będzie przysługiwać do 18 roku życia dziecka.3. Na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osoby otrzymają świadczenie, jeżeli

dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1200,00 zł.

4. Na drugie i kolejne dziecko ww. osoby otrzymają świadczenie wychowawcze niezależnie od dochodów.

5. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka.

6. Wnioski i załączniki w okresie od 01.IV.2016 r. do 01.VII.2016 r. będzie można składać w miejscu zamieszkania w formie papierowej w:a. Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Par-

tyzantów 7 telefon kontaktowy 22775 27 30 w. 105.b. Szkole Podstawowej nr 3 – ul. Szkolna 3,c. Szkole Podstawowej nr 4 – ul. Gen. Bema 312,d. Szkole Podstawowej nr 7 – ul. Młodzieżowa 1;

7. Wnioski i załączniki będzie można składać również drogą elektroniczną za po-mocą systemu teleinformatycznego - bliższe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym.

8. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedyne lub pierw-sze dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Do wniosku należy dołączyć załączniki od 1 do 3, które będą udostępnione wraz z wnioskiem oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenie prawa do ww. świadczenia a zwłaszcza w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

9. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 r. Rokiem, z którego dochody stanowią podstawę do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014

10. Jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ustalenie i wypłata świadczenia następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

11. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami nie wcześniej jednak niż od dnia odpowiednio urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

12. W kolejnych latach prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres trwający od 1 października do 30 września roku następnego.

13. wiadczenie wychowawcze będzie realizowane w sposób wskazany przez wnioskodawcę tj. przelewem na konto bankowe lub gotówką w kasie Ośrodka.

Od 1 kwietnia wnioski ws. świadczenia wychowawczegoz programu Rodzina 500+ będzie można składać w poniższych punktach:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Partyzantów 7; tel. 22 775 27 30 w. 105 Poniedziałek 8:00–18:00Wtorek 8:00–16:00środa 8:00–18:00czwartek 8:00–16:00piątek 8:00–16:00

2. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Szkolna 3Sekretariat w godz. 8:30–14:00

3. Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Gen J. Bema 312 Sekretariat w godz. 8:30–14:00

4. Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Młodzieżowa 1Sekretariat w godz. 8:30 –14:00

Prawo do świadczeń wychowawczych na podstawiewnioskówzłożonych od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. ustala się począwszy od 01.04.2016 r.

Ponadto informujemy, że aktualne informacje można również uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem mpips.gov.pl

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania na opsndm.naszops.pl zakładka – świadczenia wychowawcze.

W poprzednim wydaniu Faktów Nowodworskich wkradł nam się błąd. W artykule „Spełniło się Marzenie Filipka” błędnie podaliśmy imię jednego z darczyńców. Pana Grzegorza Szymańskiego serdecznie za tę pomyłkę przepraszamy.

Redakcja

W Urzędzie Miejskim można porozumieć się w języku migowym

* M I G A M * M I G A M *

D A R M O W E P O R A D Y W P U N K C I E

K O N S U LTA C YJ N Y M !

S P R O S T O W A N I E

Zapraszamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do Punktu Konsultacyjnego, w którym udzielane są porady i konsultacje

w zakresie profilaktyki uzależnień.

Zapisy do terapeutów pod numerem tel. 795621255

Dodatkowo informujemy, że bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom

Nowego Dworu Mazowieckiego w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej udziela

p. Iwona Tomaszewska . Konsultacje odbywają się w środy

w godz. 16:00 – 20:00Konieczne są zapisy: tel. 22 51 22163

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (38)

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

SPORT

38

Chcemy rozwijać piękno pływania oraz potrzebę społecznej pomocy w zakresie

ratownictwa wodnego poprzez naukę, orga-nizowanie i udział w zawodach pływackich oraz zawodach ratownictwa wodnego. Bę-dziemy dążyć do tego, aby nasi podopieczni odnosili sukcesy, nie tylko na terenie powiatu nowodworskiego, ale również na arenie wo-jewódzkiej i ogólnopolskiej. Nasi instruktorzy

to pasjonaci o szerokiej wiedzy w zakresie metodyki nauczania, doskonalenia pływania i ratownictwa wodnego. Zajęcia prowadzone będą na nowodworskiej pływalni przez in-struktora pierwszej pomocy przedmedycznej panią Agnieszkę Ostrowską i instruktora pły-wania pana Tomasza Wichowskiego. Wspólnie z Urzędem Miasta Nowy Dwór Ma-zowiecki, który głównie finansuje naszą sekcję

pływacko-ratowniczą, udało nam się stworzyć odpowiednie zaplecze sportowe, zabezpie-czyć sprzęt potrzebny do nauki. Niemniej jednak koszty nauki pływania, wy-najęcia basenu, organizowania wyjazdów, są dość wysokie, dlatego zachęcamy wszyst-kie firmy chcące wspomóc naszą sekcję do ak-tywności. Wspólnie pozwólmy realizować się naszym dzieciom i spełniać ich marzenia.

TEKST I FOTO TOMASZ WICHOWSKI

Sekcja pływacko-ratownicza ze Sportem-Plus

Kilka dnia temu, nowodworzanka Katarzyna Kwiecień z klubu NKSW „Bastion” wywalczyła

tytuł Mistrzyni Polski w formule Kick-Light.Formuła Kick-Light polega na walce, w której rywale mogą zadawać kontrolowane ciosy rę-kami i nogami, w uda, tułów i głowę. Kick-Light jest bardzo popularną odmianą walki, ponieważ zawodnicy mogą wykonywać różne kombinacje uderzeń, a sama walka jest bardzo widowiskowa.Kasia trenuje w klubie „Bastion” zaledwie dwa lata, już w zeszłym roku zdobyła medale na Mistrzostwach Polski w różnych dyscyplinach walki. Niewątpliwie jest bardzo utalentowaną zawodniczką, ale wszystkie sukcesy zdobyła dzięki ciężkiej pracy na treningach i wytrwałości w dążeniu do celów. Na Mistrzostwach Polski Kasia stoczyła kil-ka pojedynków z wymagającymi rywalkami.

Najtrudniejszą walką okazał się finał, w którym nasza zawodniczka zmierzyła się z utytułowaną reprezentantką klubu z Gdańska. Zawodniczka „Bastionu” od początku dominowała w walce i powiększała przewagę, dzięki kopnięciom w głowę przeciwniczki. Mistrzostwo Polski zdobyte przez Kasię jest także dużym sukcesem klubu. Zawodnicy z Nowego Dworu Mazowieckiego, stają się coraz bardziej rozpoznawalni na turniejach tej dyscypliny. A coraz lepsze wyniki moty-wują pozostałych zawodników do trenowania i udziału w turniejach.Nasza zawodniczka przygotowuje się do ko-lejnych zawodów. Już niedługo czeka ją start w Pucharze Polski Taekwondo i Mistrzostwa Polski Kickboxingu w innych formułach walki. Życzymy jej dalszych sukcesów.

TEKST I FOTO NKSW BASTION

Katarzyna Kwiecień mistrzynią w kickboxingu!

Rozpoczynający się rok to także początek sezonu turniejowego dla wielu dyscyplin sportowych. Jedną z nich jest kickboxing, który trenują zawodnicy Nowodworskiego Klubu Sportów Walki „Bastion”. Kickboxing to sport, który ma wiele odmian z podziałem na siłę zadawanych uderzeń oraz miejsca, w które można zadawać ciosy.

W związku z dużym zainteresowaniem nauką pływania na terenie powiatu nowodworskiego Szkoła Pływania Sport-Plus postanowiła zorganizować sekcję pływacko-ratowniczą dla dzieci i młodzieży. Sekcja zaczęła działać od 1 marca i ma na celu kształcenie przyszłych ratowników, miłośników pływania i ratownictwa wodnego.

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (39)

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE SPORT

39

Od 28 lutego do 6 marca w Jakuszycach odbywał się festiwal biegów narciarskich

znany pod nazwą BIEGU PIASTÓW. W trakcie tych zawodów przeprowadzono aż osiem konkurencji na zaplanowanych wcześniej dy-stansach. Śniegu nie zabrakło jak w ubiegłym roku, wobec czego dystansów nie skracano. Tradycyjnie w tym zimowym święcie narciarskim nie zabrakło nowodworzan – Moniki Zarzyckiej ze swoim tatą Zdzisławem oraz Marka Dobro-wolskiego z Małocic. Wielkie brawa należą się szczególnie Monice, znanej z udziału w biegach ekstremalnych, długodystansowych czy też bie-gów po schodach. Tym razem ukończyła mara-ton na dystansie 50,5 kilometra stylem klasycz-nym w czasie 5:05,49, zajmując 9 miejsce w kat. K-20. Jej tata Zdzisław pobiegł klasykiem 12,5 km w czasie 1:09,10 co dało mu 24. miejsce w M-50. Będąc niezadowolonym z wyniku wystartował w Nocnej 10”CE osiągając czas 55:56 co dało mu 13. miejsce w M-50. Marek Dobrowolski pobiegł

na trzech dystansach: 25 km stylem klasycznym – czas 1:52,29, 50,5 km – czas 4:03,06 i 25 km stylem dowolnym – czas 1:38,47. Według opinii naszych zawodników czasy byłyby lepsze, gdyby nie startowali z końcowych sektorów, gdzie tory były mocno przetarte i rozmoczone od słońca. My jednak i tak ich podziwiamy za osiągnięcia szczególnie, że dotyczy to biegaczy – narciarzy z nizin, gdzie śniegu jest jak na lekarstwo.

8 marca – Dzień Kobiet. W Zespole Szkół w Mo-dlinie Twierdzy rokrocznie męska część grona

pedagogicznego organizuje dla swoich koleżanek sportowe atrakcje. W ubiegłym roku był sportowy wielobój, w tym, z uwagi na to, że Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” , działający przy Zespole Szkół, posiada w swoim składzie sekcję strzelecką, zorganizowano zawody strzeleckie. Panie strzelały w dwóch pozycjach : leżąc i stojąc. Rangę imprezy podwyższał fakt , że oprócz medali i statuetek radny powiatu, Dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław Szmytkowski i Prezes UKS „Reduta” Sławomir Krzeczkowski ufundowali nagrody pieniężne: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł i III miejsce – 200 zł, a więc było o co walczyć. Było mnóstwo

emocji i niespodzianek. Mylono tarcze i cele, ale organizatorzy i Dyrektor Zespołu są cali i zdro-wi. Kwiatuszkiem tych zmagań była Katarzyna Borkowska, która w pozycji leżąc wystrzelała 50 na 50. Fakt tym bardziej bulwersujący , że pani Ka-sia oświadczyła, że ma po raz pierwszy wiatrówkę w ręku na tych zawodach. Nieprawdopodobne!!! A oto wyniki:I miejsce – Borkowska Katarzyna – 98 pkt.,II miejsce – Mizerska Anna – 92 pkt.,III miejsce – Lech Małgorzata – 89 pkt.Na zakończenie wręczono tryumfatorkom nagrody, a Dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław Szmytkowski pogratulował wszystkim wspa-niałej walki i jeszcze lepszej zabawy.

TEKST I FOTO EMKA

TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

Nowodworzanie na nartach w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach

Strzelecki Dzień Kobiet w Twierdzy

Sportowa rywalizacja w 2016 roku w Ze-spole Szkół rozpoczęta. Jako pierwsze ro-

zegrano mistrzostwa Zespołu Szkół w tenisie stołowym chłopców. Do zawodów przystąpiła duża grupa chłopców, którzy walczyli syste-mem „każdy z każdym”. A oto klasyfikacja końcowa:I miejsce – Krystian Dąbrowski,II miejsce – Kacper Olejniczak,III miejsce – Damian Turecki. Na zakończenie zawodów wręczono zwy-cięzcom nagrody ufundowane przez UKS „Reduta”.

TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

Mistrzostwa Zespołu Szkół w tenisie stołowymchłopców

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (40)

NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI – wypożycz rower za darmo - [PDF Document] (2024)

FAQs

Jak wypożyczyć rower miejski z karta MultiSport? ›

Wkręć się - to proste!
  1. Zarejestruj się w systemie, używając karty MultiSport oraz wpłać opłatę inicjalną w wysokości 10 zł.
  2. Wypożycz rower na wybranej stacji.
  3. Ruszaj w drogę! Masz godzinę darmowej jazdy.
  4. Zwróć rower na dowolnej stacji.

Czy rowery miejskie są za darmo? ›

Korzystaj z rowerów miejskich, kiedy tylko masz ochotę, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pierwsze 15 minut jazdy zawsze jest darmowe!

Jak wypozyczyc rowery miejskie? ›

Aby wypożyczyć rower wystarczy podejść do wybranego jednośladu i za pomocą aplikacji mobilnej Rowerowe Łódzkie zeskanować kod QR umieszczony z tyłu roweru lub ręcznie wprowadzić na aplikacji numer roweru. Wypożyczenie możliwe jest również poprzez przyłożenie sparowanej wcześniej karty dotykowej RFID.

Jak wypożyczyć rower z Nextbike? ›

Najszybciej rower wypożyczysz przez aplikację mobilną. W tym celu, podejdź do wybranego roweru i zeskanuj w aplikacji kod QR umieszczony na rowerze. Rower standardowy i elektryczny możesz wypożyczyć też za pomocą sparowanej wcześniej z kontem karty zbliżeniowej RFID.

Jak aktywować konto rower miejski? ›

Wejdź na stronę internetową lub pobierz aplikację Koszalińskiego Roweru Miejskiego i:
  1. wybierz opcję REJESTRACJA/ZAREJESTRUJ SIĘ,
  2. wypełnij formularz i zaakceptuj REGULAMIN,
  3. potwierdź swój adres e-mail,
  4. wpłać minimum 20 zł (10 zł bezzwrotna opłata inicjalna + 10 zł do wykorzystania na przejazdy).

Czy karta MultiSport działa za granicą? ›

Na jakich rynkach zagranicznych działacie? Benefit Systems wraz z kartą MultiSport jest obecny w Czechach od 2010 roku, w Bułgarii i na Słowacji od 2015 roku oraz od 2018 w Chorwacji. W 2021 ogłosiliśmy wejście na rynek w Turcji, gdzie obecnie budujemy działalność operacyjną.

Jak wypozyczyc rower bez aplikacji? ›

Wypożycz skanując kod QR znajdujący się na rowerze

Numer roweru znajduję się przy kodzie QR. Kod QR znajduję się na górnej części tylnego błotnika oraz na łączniku ramy z kierownicą roweru.

Czy mogę wypozyczyc 2 rowery miejskie? ›

Możesz wypożyczyć do 4 rowerów pod warunkiem posiadania odpowiednich środków na koncie w systemie: 1 rower – 1zł 2 rowery – 2 zł

Jak wypozyczyc rower Freebike? ›

Chcesz wypożyczyć rower? Uruchom aplikację, a następnie zeskanuj kod QR znajdujący się na rowerze lub wpisz numer roweru. Kliknij „Wypożycz rower” i gotowe. Blokada O-lock znajdująca się na tylnym kole otworzy się automatycznie.

Jaka aplikacja do rowerów miejskich? ›

Nextbike obsługuje wiele systemów wypożyczalni rowerów miejskich. Po zarejestrowaniu się w swoim systemie możesz także jeździć na rowerach we wszystkich innych miastach obsługiwanych przez Nextbike.

Czy można wypożyczyć dwa rowery na jedno konto Nextbike? ›

Lokalizacje stacji znajdziesz na stronie internetowej w zakładce „MAPA STACJI” oraz w aplikacji mobilnej Nextbike. ILE ROWERÓW MOGĘ WYPOŻYCZYĆ JEDNOCZEŚNIE? Na jedno konto wypożyczysz jednocześnie maksymalnie 4 rowery.

Czy rower miejski ma GPS? ›

Główną zmianą w nowym sezonie jest przejście systemu Częstochowski Rower Miejski do tzw. IV generacji – wszystkie rowery standardowe są wyposażone w nadajnik GPS. Rowery już nie posiadają elektrozamków, a ich pozostawienie jest możliwe również w tzw. stacjach pasywnych.

Czy na MultiSport Plus można 2 razy dziennie? ›

Dzięki MultiSport Plus możesz korzystać z obiektów sportowo-rekreacyjnych nawet kilka razy dziennie!

Jak korzystać z karty MultiSport? ›

Pobierz aplikację mobilną MultiSport

Pobierz darmową aplikację mobilną, dodaj numer swojej karty MultiSport, wgraj aktualne zdjęcie - i wchodź do obiektów bez okazywania dokumentu tożsamości i tradycyjnej karty! Wejdziesz do obieku za pomocą smartfona. Zyskasz cenny czas przed i po wizycie w obiekcie.

Jak dodac MultiSport Nextbike? ›

Żeby wypożyczyć rower miejski we Wrocławiu i przez 60 minut jeździć za darmo, trzeba najpierw wejść na stronę miejskiego operatora systemu www.nextbike.pl/multisportbike i zarejestrować się, podając numer aktywnej karty MultiSport.

Jaka aplikacja na rower miejski? ›

Wypożyczenie roweru

Pobierz aplikację Lubelski Rower Miejski z Google Play lub AppStore, zarejestruj się i dokonaj opłaty rejestracyjnej - minimum 10 zł.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 6347

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.